ОСНАЖИМО СЕ , ПОДРЖИМО СЕ - корисни линкови

У циљу активнe подршке изградњи заједнице која учи и мреже практичара – заједнице васпитача, медицинских сестара васпитача, стручних сарадника и сарадника, даљег проширивања сарадње и партнерства са релевантним институцијама, удружењима и ораганизацијама, у циљу јачања међусобне повезаности, осећаја друштвене укључености и припадања, на овој страници, на наведеним линковима можете пронаћи  корисне информације, савете, препоруке: