У СУСРЕТ ГОДИНАМА УЗЛЕТА - материјали о модерним педагошким приступима

Налазимо се у узбудљивом тренутку за предшколско васпитање и образовање – у великим реформама чија је окосница увођење нових Основа програма „Године узлета“. Ванредне околности изискују драстичне промене у раду предшколских установа, али уједно нас подстичу да размишљамо о неким од кључних постулата нових Основа – о добробити деце, повезивању са породицом, међусобном умрежавању и заједничком учењу кроз проживљено искуство у ком настојимо да развијамо квалитетне односе.

Чекајући на наставак обука и планираног рада на увођењу нових Основа програма, на овој страници имаћете прилику да се боље упознате са концепцијом коју нове Основе програма доносе.

„На путу до нових Основа програма“

Како је дошло до нових Основа програма, на којим теоријским и вредносним постулатима оне почивају, те како је предвиђен процес њиховог ширења можете сазнати кроз излагање проф. др Драгане Павловић Бренеселовић. https://www.youtube.com/watch?v=5MmjBA00YOo

„Године узлета“

Нешто више о новим Основама програма и њиховим кључним постулатима можете сазнати кроз кратке филмове за родитеље и васпитаче које је припремио УНИЦЕФ.
  • Године узлета – родитељи
https://www.youtube.com/watch?v=fzpWMKLwuM0&t=302s
  • Године узлета – васпитачи
https://www.youtube.com/watch?v=f9pN2zDd0u0&t=126s

У оквиру пројекта СУПЕР креирани су сликовница и филм о томе како учи дете чији су аутори 
проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, проф. др Живка Крњаја и доцент др Лидија Mишкељин. 
 

Препоручујемо да сликовницу делите и са родитељима деце из својих васпитних група:

Књига:Како деца уче?

Више о томе шта подразумева интегрисан приступ учењу у васпитнo-образовној пракси можете сазнати кроз фим:

Film: Sta je integrisano ucenje  https://biteable.com/watch/ta-je-integrisano-uenje-2526632.