РИЗНИЦА ИНСПИРАТИВНЕ ПРАКСЕ – филмови са претходних пројеката и материјали са стручних сусрета

На овој страници можете пронаћи различите примере инспиративне праксе која је развијана у претходним годинама у циљу унапређивања квалитета, доступности и праведности система васпитања и образовања, кроз јачање међусобне повезаности различитих актера и, пре свега, пружање подршке добробити деце и њихових породица.

„Вртићи без граница“

Кроз пројекат „Вртићи без граница“, који су партнерски реализовали УНИЦЕФ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, истраживани су и развијани различити квалитетни програми краћег трајања, са идејом да се уз мала улагања, у прилагођеним постојећим капацитетима локалних заједница укључи што већи број деце узраста 3 до 5.5 година у квалитетно предшколско васпитање и образовање. Учењем кроз пројекте деца су, уз подршку одраслих (васпитача и родитеља, разних стручњака и волонтера из заједнице) истраживала теме из науке, уметности и културе и здравих стилова живљења. За сву децу у заједници организоване су различите јавне акције, манифестације и догађаји у чијем планирању и реализацији су, поред васпитача, активно учествовала и деца и родитељи.

У прилогу можете погледати неке од филмова насталих кроз више циклуса овог пројекта, а којима су појашњени неки од основних постулата квалитетног предшколског васпитања и образовања.

  • Калеидоскоп – лепе слике о програмима предшколског васпитања и образовања

https://www.youtube.com/watch?v=NFKAbEE80_s&t=55s

  • Партнерство са породицом

https://www.youtube.com/watch?v=0XUC7Kxub24&feature=youtu.be

  • Подстицајна средина за учење у вртићу

https://www.youtube.com/watch?v=mz2LfAWZhcA&feature=youtu.be

Промена културе вртића у складу са новим Основама програма – пример вртића „Младост“

Вртић „Младост“ имао је прилику да кроз учешће у различитим пројектима ради на грађењу, разумевању и имплементацији, најпре савременог концепта предшколског васпитања и образоваа, а затим и нацрта нових Основа програма у пракси. Тиме су се отворила врата за промену културе индивидуализма и сегрегације ка култури заједништва и сарадње и отворио простор за развијање реалног програма и рефлексивне праксе.

У прилогу ћете пронаћи излагање и презентацију који говоре више о томе. Из угла психолога (стручни сарадници) и педагога (директор) дат је осврт на процес стварања услова за креирање реалног програма којим се подржава вера у капацитете деце за активно учешће у свом учењу и развоју, за игру и истраживање, за повезивање са локалном заједницом и породицом и истицање њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања, као и осврт на на стратегије грађења квалитета кроз заједничко преиспитивање и истраживање праксе.

Прилог 1
Прилог 2

Развијање дигиталних компетенција – пример ПУ „11. април“

Дигитализација је нужност и предност садашњег тренутка. Одговорност предшколске установе, као прве у васпитно-образовном систему је да прати реални животни контекст деце и породице и присутност дигиталних технологија у њему. Дигиталне технологије и интернет као важно културно оруђе могу бити велика подршка квалитетном васпитно образовном процесу.

У прилогу ћете пронаћи излагање и презентацију којима се приказује низ активности и пројеката у ПУ „11. Април“, а који су подржали конструктивну дигитализацију,  развијање дигиталних компетенција деце и одраслих, али и квалитет различитих процеса у ПУ.
 
Прилог 3
Прилог 4