УЧЕЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ У ДИГИТАЛНОМ КОНТЕКСТУ

Дигиталне компетенције спадају у кључне компетенције васпитача које доприносе професионалном оснаживању и унапређивању њихове професионалне праксе.
Такође, да би адекватно посредовали у дететовом коришћењу дигиталне технологије и били у стању да омогуће смислено, безбедно и конструктивно коришћење дигиталних уређаја и интернета, од одраслих (васпитача, родитеља, старатеља) се очекује да поседују одговарајуће вештине дигиталне писмености.
У ситуацији социјалне изолације и ограниченог кретања,  комуникација, али и учење и професионално оснаживање  се великим делом ослањају на дигитални контекст и одвијају у њему.
Овде ће вам бити доступни извесни ресурси као подршка у бољем сналажењу у области дигиталне писмености.
Искористимо ову ситуацију за учење, оснаживање и размену!
Приручник под називом Игре за развој рачунарског размишљања са децом предшколског узраста без употребе технологије настао је у оквиру пројекта „Европска недеља програмирања у предшколским установама Србије“ у организацији Центра за образовне технологије на Западном Балкану и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Намењен је васпитачима и родитељима који на основу описаних препорука и идеја могу заједно испланирати и реализовати понуђене, или потпуно нове активности и игре за развој рачунарског размишљања са децом без употребе дигиталне технологије.
Аутор приручника је Наташа Анђелковић, васпитач. Приручник можете наћи овде.

Комуникација на друштвеним мрежама безбедно и са мером

У ситуацији када се због ванредног стања не реализује непосредни васпитно-образовни рад са децом, са породицом настављамо да комуницирамо проналазећи нових начине комуникације или користећи оне које смо до сада мање користили. У оквиру свих тих нових начина комуницирања (вибер групе, ФБ групе, интернет) веома је важно је да се придржавамо одређених правила која се односе на јасноћу, ефикасност, безбедност, заштиту и професионализам у комуницирању.
Овде можете да се подсетите важних правила комуникације на друштвеним мрежама.
– Текст „Комуникација на друштвеним мрежама – безбедно и с мером“  преузети овде.

Умрежи се:


Васпитачи ПУ “Радосно детињство” из Новог Сада осмислили су платформу „Умрежи се“. Реч је о интернет платформи која обезбеђује ресурсе за јачање компетенција практичара у предшколским установама коришћењем савремених технологија. Након што је проглашено ванредно стање на платформи је отворен „Кутак за родитеље“. Више о структури платформе, њеним садржајима и функцији, сазнајте овде.

Ресурси за унапређивање дигиталних компетенција

Овде ћете пронаћи бесплатне ресурсе и могуће активности у циљу унапређивања дигиталних компетенција, а што ће вам омогућити боље сналажење у дигиталном контексту.

Компетентност васпитача у дигиталном смислу, између осталог, заснива се на креативној примени дигиталних алата  и преиспитивању знања и умења за коришћење истих.

– ,,Унапређивање дигиталних компетенција запослених у ПВО_Ковид 19″ преузети овде.

Коришћење дигиталне технологије за игру и учење


Искуство предшколске установе „Наша радост“ из Суботице у примени нових технологија погледајте овде.

Искуства и увиди у развијању онлајн заједнице подршке деци и породици

Тим практичара из објекта „Весељко“ предшколске установе „Чукарица“  представља своје искуство у креирању онлајн заједнице подршке и размене са породицама у условима кућне изолације. Њихово обраћање прати презентација, а ту су и два видео снимка. Сврха ове размене је да се сви препознати процеси (повезивање, развијање односа, партнерство са породицом) учине видљивим и да се развијају и негују и даље.
1. део
2.део 
Коришћењем дигиталног алата ThingLink васпитачи вртића „Бајка“ ПУ „Чукарица“ су на интерактиван начин представили ретроспективу повратних информација из породице  у форми кратких музичких филмова са фотографијама. 
 
https://www.thinglink.com/scene/1309852055564713987?fbclid=IwAR0uVchjcqDstEtjR85xdvNMVL_Mp1HTJ3_omzwQx_Oy5hwHKKe0GjZQAi4
(Да бисте користили овај алат потребно је да одете на http://www.thinglink.com/ )

Образовни дигитални алати

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања можете пронаћи УНИЦЕФ-ов предлог листе алата за интерактивну комуникацију путем интернета.  Намењени су свим учесницима у процесу предшколског васпитања и образовања.

Поред листе алата, имате и листу YouTube канала намењених васпитачима, родитељима и деци.

предлог листе