ОБУКЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

У оквиру Компоненте 3 Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за представнике локалних самоуправа организовало је обуке за односе с јавношћу и наступ у медијима.

Представници локалних самоуправа који се баве односима с јавношћу или васпитањем и образовањем деце, као и запослени у здравственим, образовним и социјалним институцијама имају прилику да стекну додатну едукацију о јавном наступу, која подразумева упознавање са главним елементима пројекта, основама комуникације и јавног наступа у различитим медијима, ефикасним методама вербалне и невербалне комуникације као и начинима за превазилажење треме и отклањање честих грешака у комуникацији.

Након успешног похађања програма обука полазници ће у својству Амбасадора Пројекта бити у прилици да, користећи различите методе и канале комуникације, на најбољи начин промовишу активности, циљеве и кључне вредности Пројекта у својој локалној заједници и шире.

Уносом личне шифре, пријављени полазници могу да приступе програму обука:

Унесите ваш код:
Пошаљи код