ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

1. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Пуковцу, Општина Дољевац

2. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Општини Житорађа

3. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Пуковцу, Дољевац

4. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Житорађи

5. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Лаћарку, Сремска Митровица

6. Оквирни документ за управљање животном средином и друштвом

7. Оквир политике расељавања

8. Основе програма предшколског васпитања и образовања- Године узлета

9. Preschool Curriculum Framework- Years of Ascent

10. Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања

11. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградња објекта предшколске установе-вртића у Лозничком Пољу

12. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Лозници након јавних консултација

13. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Мерошини

14. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Мерошини након јавних консултација

15. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира

16. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира након јавних консултација

17. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд

18. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд након јавних консултација

19. Каталог спецификације намештаја и опреме за рад предшколских установа

20. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

21. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

22. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

23. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

24. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат доградњe постојeћeг објeкта у Владичином Хану – Прeдшколска установа „Пчeлица“, објeкат „Чаролија“ након јавних консултација

25. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат изградњe новог објeкта у Прокупљу након јавних консултација

26. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

27. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

28. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

29. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

30. Обавштење о додели уговора ЛОТ 1,2,3

31. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду након јавних консултација

32. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град (позив за слање коментара)

33. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град

34. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

35. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

36. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

37. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

38. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву након јавних консултација

39. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – адаптација вртића Нова Варош, Владичин Хан и Баточина

40. Позив на слање коментара Нова Варош, Владичин Хан,Баточина

41. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину након јавних консултација

42. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање (текуће одржавање) васпитних соба у предшколској установи у Општини Апатин

43. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Апатин

44. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Рача и Свилајнац

45. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Рача и Свилајнац

46. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Земун, Чукарица, Обреновац и Пећинци

47. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Земун, Чукарица, Обреновац и Пећинци

48. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Сјеница

49. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Сјеница

50. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Чајетина

51. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Чајетина

52. Обавештење о доделама Уговора у Прокупљу и Владичином Хану

53. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Нова Варош

54. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Нова Варош

55. Амандман бр.1 позива за подношење Понуда за изградњу предшколског објекта у Смедереву и изградњу дечијег вртића у Шиду

56. Амандман бр. 1 изградња предшколских објеката у Смедереву и Шиду – Додатак на конкурсну документацију

57. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Велика Плана

58. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи – Општина Велика Плана

59. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Новом Пазару

60. Амандман бр. 1 изградња предшколских објеката у Смедереву и Шиду – Додатак 2 на конкурсну документацију

61. Обавештење о додели Уговора – Продужетак радова у ПУ у Владичином Хану

62. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Новом Пазару

63. Обавештење о доделама Уговора – Штампање и дистрибуција приручника, водича и сличних материјала за ПУ у спровођењу наставног плана и евалуација

64. Контролна листа плана управљања животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање васпитних соба у општини Брус (позив на слање коментара)

65. Контролна листа плана управљања животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање васпитних соба у општини Брус

66. Додела уговора о малом задатку

67. Контролна листа Плана за управљање животнoм средином – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Жагубица

68. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за oштину Жагубица

69. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за Општину Бач

70. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Бач

71. Амандман бр. 1 на Конкурсну документацију за Изградња предшколске установе – дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77

72. Амандман бр.2 на Конкурсну документацију за Изградња предшколске установе-дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77

73. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Новом Пазару након јавних консултација

74. Појашњење број 1. Конкурсне документације – Изградња предшколске установе у Тутину

75. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Власотинце

76. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНУ ЛИСТУ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за општину Власотинце

77. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама за град Панчево

78. Контролна листа плана за управља животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Димитровград

79. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Опремање васпитних соба у предшколској установи за општину Сремска Митровица

80. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама за град Сремска Митровица

81. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Рашка

82. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Рашка

83. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Лесковцу

84. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за пројекат ,,Изградње новог објекта у Лесковцу”

85. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Лесковцу након јавних консултација

86. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Нови Београд

87. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Нови Београд

88. Позив на слање коментара на Контролну листу за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Врање

89. Контролнa листa за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Врање

90. Обавештење о додели Уговора – Изградња предшколскe установе – дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину

91. Позив на слање коментара на Kонтролну листу за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за општину Опово

92. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за општину Опово

93. Позив на слање коментара на Контролну листу за управљање животном средином и социјалним птањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Палилула – Ниш – Насеље Ново Село (Девети Мај)

94. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Палилула – Ниш – Насеље Ново Село (Девети Мај)

95. Обавштење о додели уговора ЛОТ 1 и ЛОТ 2

96. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу

97. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу

98. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу након јавних консултација

99. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровцу на Млави

100. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровац на Млави

101. Aкциони план расељавања Петровац на Млави

102. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровцу на Млави након јавних консултација

103. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима- Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Владимирци

104. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Владимирци

105. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Tрстеник

106. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Tрстеник

107. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Шид

108. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Шид

109. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Смедерево

110. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за град Смедерево, Колари

111. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и социјалним окружењем за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ЧАЧКУ”

112. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Чачку

113. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Пожега

114. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за реновирање и опремање (текуће одржавање) васпитних соба у предшколској установи у Општини Пожега

115. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунару

116. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунар

117. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунару након јавних консултација

118. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Чачку након јавних консултација.

119. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за град Ваљево.

120. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за град Ваљевo