ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

1. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Пуковцу, Општина Дољевац

2. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Општини Житорађа

3. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Пуковцу, Дољевац

4. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Житорађи

5. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Лаћарку, Сремска Митровица

6. Оквирни документ за управљање животном средином и друштвом

7. Оквир политике расељавања

8. Основе програма предшколског васпитања и образовања- Године узлета

9. Preschool Curriculum Framework- Years of Ascent

10. Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања

11. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградња објекта предшколске установе-вртића у Лозничком Пољу

12. План управљања животном средином и друштвом за пројекат изградња објекта предшколске установе-вртића у Лозничком Пољу

13. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Мерошини

14. План управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Мерошини

15. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира

16. План управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира

17. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд

18. План управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд