ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

189. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат адаптације и опремање једне васпитне собе у објекту вртић Пчелица, ПУ „Чаролија“, Вршац за потребе Предшколске установе „Чаролија“, Вршац

188. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат адаптације и опремање једне васпитне собе у објекту вртић Пчелица, ПУ „Чаролија“, Вршац за потребе Предшколске установе „Чаролија“, Вршац

187. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат адаптације и опремања три васпитне собе у објекту вртића у Прањанима и једне васпитне собе у ОШ “Десанка Максимович” Сврачковци, за потребе Предшколске установе „Сунце“, Горњи Милановац

186. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат адаптације и опремања три васпитне собе у објекту вртића у Прањанима и једне васпитне собе у ОШ “Десанка Максимович” Сврачковци, за потребе Предшколске установе „Сунце“, Горњи Милановац

185. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за подпројекат адаптације и опремања две васпитне собе у објекту вртића Звончица и једне васпитне собе у вртићу Дечја радост, за потребе Предшколске установе „Зрењанин“, Зрењанин

184. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за подпројекат адаптације и опремања две васпитне собе у објекту вртића Звончица и једне васпитне собе у вртићу Дечја радост, за потребе Предшколске установе „Зрењанин“, Зрењанин

183. Обавештење о додели уговора – Изградња зграде у којој се обавља предшколско образовање у Алибунару, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-94

182. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања четири васпитне собе у објекту вртић Сунце, ПУ „11. април“, Нови Београд за потребе Предшколске установе „11. април“, Нови Београд

181. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања четири васпитне собе у објекту вртић Сунце, ПУ „11. април“, Нови Београд за потребе Предшколске установе „11. април“, Нови Београд

180. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања две васпитне собе у објекту Основна школа “Светозар Милетић”, Гардиновци, за потребе Предшколске установе „Плави чуперак“, Тител

179. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања две васпитне собе у објекту Основна школа “Светозар Милетић”, Гардиновци, за потребе Предшколске установе „Плави чуперак“, Тител

178. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања једне васпитне собе у објекту “Лептирић”, Раља и једне собе у објекту “Шврћа”, Сопот , за потребе ПУ “ Наша радост”, Сопот

177. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – адаптације и опремања једне васпитне собе у објекту “Лептирић”, Раља и једне собе у објекту “Шврћа”, Сопот , за потребе ПУ “ Наша радост”, Сопот

176. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремање 3 васпитне собе у објекту „Зрачак“, Прилике за потребе предшколске установе “Бајка” Ивањица

175. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремање 3 васпитне собе у објекту „Зрачак“, Прилике за потребе предшколске установе “Бајка” Ивањица

174. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат Реновирање и опремање 13 васпитних соба у објектима предшколске установе и објектима основних школа, односно: адаптација и опремање у 9 соба и то: Добрујевац, Јаковље, Корман, Лужане, Моравац, Мозгово, Прћиловица, Рутевац и Тешица, само опремање намештајејем и то: Трњане и Житковац за потребе ПУ „Лане“ Алексинац

173. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат Реновирање и опремање 13 васпитних соба у објектима предшколске установе и објектима основних школа, односно: адаптација и опремање у 9 соба и то: Добрујевац, Јаковље, Корман, Лужане, Моравац, Мозгово, Прћиловица, Рутевац и Тешица, само опремање намештајејем и то: Трњане и Житковац за потребе ПУ „Лане“ Алексинац

172. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремање једне васпитне собе у објекту Предшколске установе „Дечја радост“ Бабушница за потребе Предшколске установе

171. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремање једне васпитне собе у објекту Предшколске установе „Дечја радост“ Бабушница за потребе Предшколске установе

170. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремања седам васпитних соба у објекту ПУ „Полетарац“, Љубовија и две васпитне собе у објекту библиотеке „Милован Глишић“,Љубовија за потребе Предшколске установе „Полетарац“

169. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат опремања седам васпитних соба у објекту ПУ „Полетарац“, Љубовија и две васпитне собе у објекту библиотеке „Милован Глишић“, Љубовија за потребе Предшколске установе „Полетарац“

168. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – Реновирање и опремање две васпитне собе и пратеће просторије у објекту О.Ш. „Добрила Стамболић“ у селу Драјинац у Сврљигу за потребе ПУ „Полетарац”

167. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за под-пројекат – Реновирање и опремање две васпитне собе и пратеће просторије у објекту О.Ш. „Добрила Стамболић“ у селу Драјинац у Сврљигу за потребе ПУ „Полетарац”

166. Oбавештење о додели уговора о доградњи зграде дечијих вртића у Пећинцима, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-96

165. Обавештење о додели уговора, Изградња дечије установе – вртића у Крагујевцу, реф бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-89

164. Обавештење о додели уговора, Изградња зграде дечијег вртића у Чачку, реф бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-92

163. Обавештење о додели уговора, Изградња објекта дечије установе у Пријепољу, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-91

162. Обавештење о додели уговора – Изградња вртића Сунце 2 у Аранђеловцу, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-95

161. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту „Срце”у Бродареву, за потребе ПУ „Миша Цвијовић” Пријепоље

160. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту „Срце”у Бродареву, за потребе ПУ „Миша Цвијовић” Пријепоље

159. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објектима ОШ “Емилија Остојић” у Гробиљу(2 собе) и Прилипцу(2 собе) за потребе ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега”

158. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објектима ОШ “Емилија Остојић” у Гробиљу(2 собе) и Прилипцу(2 собе) за потребе ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега”

157. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту Радна јединица 1 у улици Милоша Глишића 34 у Ариљу за потребе ПУ „Ариље“ у општини Ариље

156. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту Радна јединица 1 у улици Милоша Глишића 34 у Ариљу за потребе ПУ „Ариље“ у општини Ариље

155. Обавештење о додели уговора – Изградња дечије установе – вртића у Александровцу, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-23-90

154. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Алекса Шантић“, за потребе предшколске установе „Полетарац“, Сечањ

153. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Алекса Шантић“, за потребе предшколске установе „Полетарац“, Сечањ

152. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ПУ„ Невен” за потребе Предшколске установе „Невен” Бајина Башта

151. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ПУ „Невен” за потребе Предшколске установе „Невен” Бајина Башта

150. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „ Радица Ранковић” Лозовик, Црквен Мала и Зграда МЗ Доња Ливадица за потребе Предшколске установе „Дечје царство” Велика Плана

149. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „ Радица Ранковић” Лозовик, Црквен Мала и Зграда МЗ Доња Ливадица за потребе Предшколске установе „Дечје царство” Велика Плана

148. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Бранко Перић“ предшколске установе „Марија Мунћан“ у општини Мајданпек

147. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Бранко Перић“ предшколске установе „Марија Мунћан“ у општини Мајданпек

146. Позив за слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Милица Милошевић“, предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у општини Младеновац

145. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту ОШ „Милица Милошевић“, предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у општини Младеновац

144. Обевештење о додели уговора – Изградњa објекта предшколског образовања – вртић „Чаролија“ у Ћићевцу, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-22-84

143. Обевештење о додели уговора – Изградња предшколске установе у Лесковцу, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-22-85

142. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Пећинцима након јавних консултација

141. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Пећинцима

140. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Пећинцима

139. Обавештење о додели уговора – Изградња предшколске установе у Петровцу на Млави

138. Обавештење о додели уговора – Изградња комбиноване дечије установе „Наше дете“ у Новом Пазару

137. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за потпројекат опремања васпитних соба у објекту „Стари Прибој” предшколске установе „Невен“ у Прибоју

136. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за потпројекат опремања васпитних соба у објекту „Стари Прибој” предшколске установе „Невен“ у Прибоју

135. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у објекту “Сунце” предшколске установе “Полетарац“ у општини Стара Пазова

134. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремања васпитних соба у објекту “Cунце” предшколске установе “Полетарац“ у општини Стара Пазова

133. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи „Дечја радост“ у општини Босилеград

132. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за потпројекат опремања васпитних соба у предшколској установи „Дечја радост“ у општини Босилеград

132. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Крагујевцу након јавних консултација

131. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Аранђеловцу након јавних консултација

130. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Аранђеловцу

129. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Аранђеловцу

128. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Крагујевцу

127. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Крагујевцу

126. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Пријепољу након јавних консултација

125. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Пријепољу

124. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Пријепољу

123. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Александровцу након јавних консултација

122. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Александровцу

121. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Александровцу

120. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за град Ваљевo

119. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за град Ваљево.

118. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Чачку након јавних консултација.

117. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунару након јавних консултација

116. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунар

115. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Алибунару

114. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима за реновирање и опремање (текуће одржавање) васпитних соба у предшколској установи у Општини Пожега

113. Позив на слање коментара на контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима за опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Пожега

112. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Чачку

111. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и социјалним окружењем за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ЧАЧКУ”

110. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за град Смедерево, Колари

109. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Смедерево

108. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Шид

107. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Шид

106. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Tрстеник

105. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Tрстеник

104. Контролнa листa плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Владимирци

103. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима- Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Владимирци

102. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровцу на Млави након јавних консултација

101. Aкциони план расељавања Петровац на Млави

100. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровац на Млави

99. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Петровцу на Млави

98. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу након јавних консултација

97. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу

96. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Ћићевцу

95. Обавштење о додели уговора ЛОТ 1 и ЛОТ 2

94. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Палилула – Ниш – Насеље Ново Село (Девети Мај)

93. Позив на слање коментара на Контролну листу за управљање животном средином и социјалним птањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Палилула – Ниш – Насеље Ново Село (Девети Мај)

92. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за општину Опово

91. Позив на слање коментара на Kонтролну листу за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за општину Опово

90. Обавештење о додели Уговора – Изградња предшколскe установе – дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину

89. Контролнa листa за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Врање

88. Позив на слање коментара на Контролну листу за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за град Врање

87. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Нови Београд

86. Позив на слање коментара на Контролну листу плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Општину Нови Београд

85. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Лесковцу након јавних консултација

84. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за пројекат ,,Изградње новог објекта у Лесковцу”

83. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Лесковцу

82. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Рашка

81. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Опремање васпитних соба у предшколској установи за Oпштину Рашка

80. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама за град Сремска Митровица

79. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Опремање васпитних соба у предшколској установи за општину Сремска Митровица

78. Контролна листа плана за управља животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Димитровград

77. Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама за град Панчево

76. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНУ ЛИСТУ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за општину Власотинце

75. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Власотинце

74. Појашњење број 1. Конкурсне документације – Изградња предшколске установе у Тутину

73. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Новом Пазару након јавних консултација

72. Амандман бр.2 на Конкурсну документацију за Изградња предшколске установе-дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77

71. Амандман бр. 1 на Конкурсну документацију за Изградња предшколске установе – дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77

70. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Бач

69. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитне собе у предшколској установи за Општину Бач

68. Позив на слање коментара на КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи за oштину Жагубица

67. Контролна листа Плана за управљање животнoм средином – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Жагубица

66. Додела уговора о малом задатку

65. Контролна листа плана управљања животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање васпитних соба у општини Брус

64. Контролна листа плана управљања животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање васпитних соба у општини Брус (позив на слање коментара)

63. Обавештење о доделама Уговора – Штампање и дистрибуција приручника, водича и сличних материјала за ПУ у спровођењу наставног плана и евалуација

62. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Новом Пазару

61. Обавештење о додели Уговора – Продужетак радова у ПУ у Владичином Хану

60. Амандман бр. 1 изградња предшколских објеката у Смедереву и Шиду – Додатак 2 на конкурсну документацију

59. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Новом Пазару

58. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи – Општина Велика Плана

57. КОНТРОЛНА ЛИСТА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Велика Плана

56. Амандман бр. 1 изградња предшколских објеката у Смедереву и Шиду – Додатак на конкурсну документацију

55. Амандман бр.1 позива за подношење Понуда за изградњу предшколског објекта у Смедереву и изградњу дечијег вртића у Шиду

54. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Нова Варош

53. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Нова Варош

52. Обавештење о доделама Уговора у Прокупљу и Владичином Хану

51. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Чајетина

50. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Чајетина

49. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Сјеница

48. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Oпремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Сјеница

47. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Земун, Чукарица, Обреновац и Пећинци

46. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Земун, Чукарица, Обреновац и Пећинци

45. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Рача и Свилајнац

44. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Рача и Свилајнац

43. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање васпитних соба у предшколској установи у Општини Апатин

42. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Реновирање и опремање (текуће одржавање) васпитних соба у предшколској установи у Општини Апатин

41. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину након јавних консултација

40. Позив на слање коментара Нова Варош, Владичин Хан,Баточина

39. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – адаптација вртића Нова Варош, Владичин Хан и Баточина

38. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву након јавних консултација

37. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

36. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

35. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

34. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

33. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град

32. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град (позив за слање коментара)

31. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду након јавних консултација

30. Обавштење о додели уговора ЛОТ 1,2,3

29. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

28. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

27. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

26. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

25. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат изградњe новог објeкта у Прокупљу након јавних консултација

24. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат доградњe постојeћeг објeкта у Владичином Хану – Прeдшколска установа „Пчeлица“, објeкат „Чаролија“ након јавних консултација

23. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

22. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

21. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

20. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

19. Каталог спецификације намештаја и опреме за рад предшколских установа

18. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд након јавних консултација

17. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд

16. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира након јавних консултација

15. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира

14. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Мерошини након јавних консултација

13. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Мерошини

12. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Лозници након јавних консултација

11. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградња објекта предшколске установе-вртића у Лозничком Пољу

10. Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања

9. Preschool Curriculum Framework- Years of Ascent

8. Основе програма предшколског васпитања и образовања- Године узлета

7. Оквир политике расељавања

6. Оквирни документ за управљање животном средином и друштвом

5. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Лаћарку, Сремска Митровица

4. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Житорађи

3. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Пуковцу, Дољевац

2. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Општини Житорађа

1. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Пуковцу, Општина Дољевац