ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

1. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Пуковцу, Општина Дољевац

2. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова на вртићу у Општини Житорађа

3. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Пуковцу, Дољевац

4. Позив на јавне консултације о Плану управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Житорађи

5. План управљања утицајима на животну средину и друштво током грађевинских радова у вртићу у Лаћарку, Сремска Митровица

6. Оквирни документ за управљање животном средином и друштвом

7. Оквир политике расељавања

8. Основе програма предшколског васпитања и образовања- Године узлета

9. Preschool Curriculum Framework- Years of Ascent

10. Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања

11. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградња објекта предшколске установе-вртића у Лозничком Пољу

12. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Лозници након јавних консултација

13. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат изградње новог објекта у Мерошини

14. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат изградње новог објекта у Мерошини након јавних консултација

15. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира

16. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Голуб мира након јавних консултација

17. Позив на јавне консултације о Плану управљања животном средином и друштвом за пројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд

18. План управљања животном средином и друштвом за потпројекат реконструкција и доградња постојећег објекта вртића Лабуд након јавних консултација

19. Каталог спецификације намештаја и опреме за рад предшколских установа

20. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

21. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Прокупљу

22. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

23. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат доградње постојећег објекта у Владичином Хану – Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“

24. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат доградњe постојeћeг објeкта у Владичином Хану – Прeдшколска установа „Пчeлица“, објeкат „Чаролија“ након јавних консултација

25. План за управљањe животном срeдином и социјалним окружeњeм за потпројeкат изградњe новог објeкта у Прокупљу након јавних консултација

26. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

27. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду

28. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

29. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву

30. Обавштење о додели уговора ЛОТ 1,2,3

31. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Шиду након јавних консултација

32. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град (позив за слање коментара)

33. Контролне листе за управљање животном средином и социјалним питањима – реновирање и опремање (текуће одржавање) предшколских васпитних соба у Предшколској установи „Дечји дани“, Град Београд, општина Стари Град

34. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

35. Јавни позив за слање коментара на Контролну листу Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – Опремање васпитних соба у предшколским установама у општинама: Апатин, Дољевац и Врачар (Београд)

36. Позив на јавне консултације о Плану за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

37. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину

38. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Смедереву након јавних консултација

39. Контролна листа Плана за управљање животном средином и социјалним питањима – адаптација вртића Нова Варош, Владичин Хан и Баточина

40. Позив на слање коментара Нова Варош, Владичин Хан,Баточина

41. План за управљање животном средином и социјалним окружењем за потпројекат изградње новог објекта у Тутину након јавних консултација