АРХИВА КОНКУРСА И ТЕНДЕРА

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – Reoi IC- CS-21-66 itd

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – TOR 1

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – TOR 2

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – TOR 3

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – TOR Horizontal

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS) – Associate for horizontal exchange between preschool practitioners

CONVERTING THE PRESCHOOL INSTITUTIONS PRINCIPLES TRAINING FROM IN VIVO INTO DISTANCE-LEARNING FORMAT Small Assignment Contract Award

Унапређивање дигиталних компетенција – TERMS OF REFERENCE- SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES OF PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM PRACTITIONERS

Унапређивање дигиталних компетенција – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Унапређивање дигиталних компетенција у ПВО – REOI_CQ-CS-20-57

Унапређивање дигиталних компетенција у ПВО – TOR_unapredjivanje digitalnih kompetencija u PVO

Појашњење бр.1 Конкурсне документације за доградњу и изградњу предшколских објеката у Прокупљу и Владичином Хану

Унапређивање процеса самовредновања – REOI_CQ-CS-21-60

Унапређивање процеса самовредновања – ToR za samovrednovanje

Унапређивање процеса самовредновања – Dodela ugovora SER-ECEC-8693YF-CQ-CS-21-60

URBAN PLANNING ENGINEER (PART-TIME CONSULTANT) – REOI_IC-CS-19-49 Urban Planning Engineer – extension date

URBAN PLANNING ENGINEER (PART-TIME CONSULTANT) – REOI_IC-CS-19-49 Urban Planning Engineer

URBAN PLANNING ENGINEER (PART-TIME CONSULTANT) – TOR Urban Planning 2021 08

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Реконструкција, доградња и изградња предшколских објеката у Крушевцу, Лозници и Мерошини – Пojaшњење тендерске документације

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Реконструкција, доградња и изградња предшколских објеката у Крушевцу, Лозници и Мерошини – Позив за подношење понуда

REoI_IC-CS-19-48 Structural Engineer FULL VERSION

TOR_Structural_Engineer,_Reference_No._SER-_ECEC-8693YF-IC-CS-19-48 updated

Позив за достављање понуда за изградњу предшколског објекта у Прокупљу и доградњу предшколске установе у Владичином Хану

Small Assignment Contract Award Structural Engineer

Small Assignment Contract Award – Advisor on Parenting and Inclusion

Small Assignment Contract Award – SER-ECEC-8693YF-CQ-CS-20-57

IMPROVING PRESCHOOL INSTITUTIONS SELF-EVALUATION PROCESS- Small Assignment Contract Award

Small Assignment Contract Award

Contract Award SER-ECEC-8693YF-SSS-CS-20-59

19-54 IMPROVING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM PRACTITIONERS

Improving Professional Development (TOR)

REOI CQ-CS-20-54

Small Assignment Contract Award za SER-ECEC-8693YF-IC-CS-20-53

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST JUNIOR ARCHITECT

TERMS OF REFERENCE JUNIOR ARCHITECT

Оглас за консултанта_ТОР

Оглас за консултанта_РЕОИ

19-52 PERFORMANCE AND OPERATIONAL AUDIT FOR THE GRANT PROGRAM FOR IMPROVING THE PROVISION OF QUALITY ECEC SERVICES

REOI_FULL-VERSION

ToR_Performance and Operational_Audit

Позив за подношење понуда

REOI Firm Selection

ToR_Performance and Operational Audit for NO

19-51 ASSOCIATE FOR INCLUSIVE PRESCHOOL EDUCATION

ToR for Associate for inclusive preschool education

REoI-Associate for inclusive preschool education

Small Assignment Contract Award za SER-ECEC-8693YF-IC-CS-19-47

ToR for Financial Associate

REoI-Financial Associate

1 Javni poziv sa Smernicama za dostavljanje predloga projekta

2 Prilog 1. Obrazac za izradu predloga projekta

3 Prilog 1a. Plan_aktivnosti_formular

4 Prilog 2а. Pojedinacni tabelarni predlog budzeta projekta

5 Prilog 2b. Zbirni tabelarni predlog budzeta projekta

6 Prilog 3а. Obrazac pojedinacnog narativnog budzeta za partnere

7 Prilog 3b. Obrazac zbirnog narativnog budzeta

8 Prilog 2v_Uputstvo za izradu budzeta

REOI Environmental firm

TOR Environmental firm

Obaveštenje o dodeli ugovora

Request for Expression of Interest – Environmental Specialist / Terms of Reference – Environmental Specialist – позив објављен 17.09.2019. године, продужен 26.09.2019. године, трајао до 07.10.2019. године

TOR Environmental Specialist

Request for Expression of Interest – Grant Assistant / Terms of Reference – Grant Assistant – позив објављен 17.09.2019. године, трајао до 26.09.2019. године

TOR Grant Assistant

Contract Award: Public Awareness Campaign Consultant

Grant Assistant (full time consultancy),позив објављен 17.06.2019. године, трајао до 28.06.2019. године

Electrical Engineer (full time consultancy),позив објављен 17.06.2019. године, трајао до 28.06.2019. године

Позив за подношење понуда за ЛОТ1: реконструкција и доградња старе школе и промена намене у објекат предшколске установе у Дољевцу; ЛОТ2: доградња предшколског објекта у Житорађи; ЛОТ3: реконструкција и изградња предшколског објекта у Сремској Митровици, позив објављен 21.05.2019. године, трајао до 26.06.2019. године

Invitation for Bids for LOT 1: reconstruction and extension works of old school and re-purposing into preschool facility in Doljevac; LOT2: extension works of preschool facility in Žitoradja; LOT 3: reconstruction and construction works of preschool facility in Sremska Mitrovica, позив објављен 21.05.2019. године, трајао до 26.06.2019. године

Contract award – The Audit of the Ecec Project

Појашњење бр. 1 конкурсне документације бр. SER- ECEC-8693YF-NCB-W-19-40, Реконструкција, доградња и изградња предшколских објеката у Дољевцу, Житорађи и Сремској Митровици

Clarification No. 1 to the Procurement Document, Reference No.: SER- ECEC-8693YF-NCB-W-19-40, Reconstruction, Extension Works and Construction Works for Preschool Facilities in Doljevac, Žitorađa and Sremska Mitrovica

Small Assignment Contract Award: Improving the Evaluation System of the Preschool Education in Serbia and Monitoring the Development Goal of the Project in the Quality of Preschool Education 

Environmental Specialist (part time consultancy)позив објављен 18.04.2019. године, трајао до 07.05.2019.

Electrical Engineer (full time consultancy), позив објављен 18.04.2019. године, трајао до 07.05.2019. 

IMPROVING THE EVALUATION SYSTEM OF THE PRESCHOOL EDUCATION IN SERBIA AND MONITORING THE DEVELOPMENT GOAL OF THE PROJECT IN THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATION  (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION), позив објављен 21.03.2019. године, трајао до 08.04.2019. године

ELECTRICAL ENGINEER (full time consultancy), позив објављен 21.03.2019. године, трајао до 08.04.2019. године

Public Awareness Campaign Consultant – EXTENDED DEADLINE, позив објављен 13.03.2019. године, продужен 28.03.2019. године, трајао до 08.04.2019. године

Consultant for Development and Maintenance of Preschool Education and Monitoring Information System (EMIS) (full term consultancy), позив објављен 13.03.2019. године, трајао до 28.03.2019. године.

Preschool Education Associate for Component Two (full term consultancy), позив објављен 13.03.2019. године, трајао до 28.03.2019. године.

Component Two Consultant for Devising Research Methodology of Preschool Institutions Self-Evaluation Practices (part term consultancy), позив објављен 13.03.2019. године, трајао до 28.03.2019. године.

Component Two Consultant for Conducting Research of Preschool Institutions Self-Evaluation Practices (part term consultancy)позив објављен 13.03.2019. године, трајао до 28.03.2019. године.

Project Coordinator for Component Three (full time), позив објављен 18.12.2018. године, трајао до 03.01.2019. године.

Legal Specialist (part time), позив објављен 18.12.2018. године, трајао до 03.01.2019. године.

Component 1 Economist (part time),продужен рок, трајао до 26.09.2018.године

Electrical Engineer (part time) , продужен рок, трајао до 17.09.2018.године

Component 1 Economist (part time), продужен рок, трајао до 17.09.2018.године

Project Coordinator for Component One (full time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Project Architect (full time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Engineer Responsible For Bidding Procedures, Monitoring of Contracts And Construction Work (full time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Structural Engineer (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Mechanical Engineer (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

 Electrical Engineer (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Urban Planning Engineer (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Legal Expert For Component 1 (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

Component 1 Economist (part time) – позив објављен 23.08.2018. године, трајао до 06.09.2018.године

 Translator (продужен рок) – трајао до 25.06.2018. године

Translator – позив објављен 22.05.2018. године, трајао до 11.06.2018. године

Coordinator for Component 2 – позив објављен 22.05.2018. године, трајао до 11.06.2018. године

Coordinator for Component 3 – позив објављен 22.05.2018. године, трајао до 11.06.2018. године

Social Specialist (продужен рок) – трајао до 21.05.2018. године

Environmental Specialist, Social Specialist, Grant Coordinator – позив објављен 20.04.2018. године, трајао до 04.05.2018. године

Асистент пројекта + пројектни задатак – позив објављен 13.12.2017. године, трајао до 27.12.2017. године

Координатор компоненте 1 (продужен рок) – трајао до 20.11.2017. године

Координатор компоненте 1 + пројектни задатак – позив објављен 27.10.2017. године, трајао до 10.11.2017. године

Kоординатор компоненте 1 (продужен рок) – трајао до 12.06.2017. године

Директор Јединице за управљање пројектом + пројектни задатак – позив објављен 29.05.2017. године, трајао до 09.06.2017. године

Координатор компоненте 1 + пројектни задатак – позив објављен 19.05.2017. године, трајао до 02.06.2017. године