КОНТАКТ

КОНТАКТ

Јединица за управљање пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Министарство просвете
Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs