АМБАСАДОРИ ПРОЈЕКТА ИНКЛУЗИВНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Са великим задовољством представљамо представнике локалних самоуправа – Амбасадоре Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања. Својим успешним учешћем у обукама за односе с јавношћу  и промовисањем активности Пројекта на локалу, активно доприносе остваривању циљева Пројекта и помажу својим локалним заједницама. 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   ФУНКЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА/УСТАНОВА  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА РАДОВИ         

Aлександра
Петровић                                 
Васпитач и координатор
Пројекта                       
 Предшколска установа
Чукарица
         Градска општина
         Чукарица                                                                       
Вест 
Вест
Oбјаве и фотографије                    
Татјана Лојовић Координатор тима за израду и
имплементацију Пројекта/
Помоћник директора
Предшколска установа
Зрењанин
          Град Зрењанин Вест
Oбјаве и фотографије
Маја Шујица Координатор Пројектног тима Пројекта/
Педагог за физичко васпитање
Предшколска установа
Зрењанин
          Град Зрењанин Вест
Oбјаве и фотографије
Светлана
Миловановић          
Сарадник за локални економски развој и информсање  Општина Крупањ           Општина Крупањ Вест
Oбјаве и фотографије
Јелена Бодор Координатор Пројектног тима Пројекта /
Стручни сарадник дефектолог
 Предшколска установа „Полетарац“                       Општина Рума Вест
Oбјаве и фотографије
Јелена Селак Директор предшколске установе  Предшколска установа
 „Полетарац“ Оџаци
          Општина Оџаци Вест
Oбјаве и фотографије