ПОЧЕТНА

ВЕСТИПројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања се реализује
уз помоћ зајма Светске банке.

О ПРОЈЕКТУ

„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ је пројекат који је покренуло Министарство просвете Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих група.
Имплементацијом овог пројекта значајне користи ће имати сва деца предшколског узраста, њихове породице и локалне заједнице кроз повећање броја објеката и броја места у педшколским установама, као и унапређење пружања услуга од стране предшколских установа и институција државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.
ВИШЕ О ПРОЈЕКТУ

АКТУЕЛНО

ОГЛАСИ, КОНКУРСИ и ТЕНДЕРИ: