Видео обуке

Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења

Као подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете. Видео обуке ће бити доступне свим запосленима у предшколским установама, без накнаде.

Садржаји видео обука су обликовани тако да покрећу промишљање о васпитно-образовној пракси на личном (индивидуалном) нивоу, нивоу вртића  и нивоу предшколске установе, као и да подстакну даље истраживање и учење коришћењем различитих понуђених и других стручних ресурса.

Видео обуке обухватају кратка теоријска предавања, видео и аудио приказе добрих пракси, задатке за промишљање понуђених садржаја, предлоге одговарајуће стручне литературе, и идеје за стручно усавршавање у оквиру установе.

Видео обуке:

  1. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
  2. Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са  децом предшколског узраста
  3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја
  4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста
  5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила
  6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група
  7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста