ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ

Сваки појединац који се осећа угроженим или оштећеним због неке од конкретних активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ може поднети жалбу. Жалбе могу поднети:
– грађани који сматрају да су оштећени због грађевинских радова у оквиру пројекта (расељавање из просторија у којима се реализују грађевински радови, нерешена имовинска питања, откуп земљишта, експропријација, утицај на животну средину, неодговарајућа безбедност током радова и слично);
– грађани на које активности пројекта у локалној средини утичу на било који начин за који сматрају да их угрожава (непримерено понашање запослених на пројекту и извођача радова, угрожена права, непоштавање праведности и слично).

Жалба се подноси попуњавањем жалбеног формулара и то на један од следећих начина:

1) Попуњавањем електронског формулара, који можете наћи  овде.

Када попуните сва поља, кликните икону на којој пише „Submit“ на дну стране и образац ће бити аутоматски послат. Водите рачуна да можете само једном послати један образац, не можете се вратити назад на попуњавање истог обрасца када га пошаљете, одн. када кликнете „Submit“.

2) Попуњавањем формулара у Word-у, који можете наћи овде.

Када попуните формулар, можете га послати на два начина:

а) Снимите га и пошаљите га електронском поштом (e-mail) на адресу ecec@mpn.gov.rs

б) Одштампајте га и пошаљите поштом на следећу адресу:
Министарство просвете
за пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Немањина 22-26
11000 Београд

Сви лични подаци које доставите користиће се у складу са важећим прописима о заштити личних података и неће бити јавно објављивани. Контакт податке ћемо користити искључиво за будућу комуникацију у вези Ваше жалбе.

Жалбу можете доставити и без навођења својих података и контакта. У том случају ће одговор бити објављен на сајту пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ ecec.mpn.gov.rs