ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ

Сваки појединац који се осећа угроженим или оштећеним због неке од конкретних активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ може поднети жалбу. Жалбе могу поднети:
– грађани који сматрају да су оштећени због грађевинских радова у оквиру пројекта (расељавање из просторија у којима се реализују грађевински радови, нерешена имовинска питања, откуп земљишта, експропријација, утицај на животну средину, неодговарајућа безбедност током радова и слично);
– грађани на које активности пројекта у локалној средини утичу на било који начин за који сматрају да их угрожава (непримерено понашање запослених на пројекту и извођача радова, угрожена права, непоштавање праведности и слично).

Жалба се подноси попуњавањем жалбеног формулара и то на један од следећих начина:

Попуњавањем електронског формулара, који можете наћи овде.

Попуњавањем формулара у Word-у, који можете наћи овде.

Када попуните формулар, можете га послати на два начина:

а) Снимите га и пошаљите га електронском поштом (e-mail) на адресу
projekat.ecec@mpn.gov.rs

б) Одштампајте га и пошаљите поштом на следећу адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
за пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Немањина 22-26
11000 Београд
Tел: 011 362-2610

Сви лични подаци које доставите користиће се у складу са важећим прописима о заштити личних података и неће бити јавно објављивани. Контакт податке ћемо користити искључиво за будућу комуникацију у вези Ваше жалбе.

Жалбу можете доставити и без навођења својих података и контакта, али у том случају нећемо бити у могућности да Вам одговоримо.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било какво питање или сугестију везано за пројекат, контактирајте нас и потрудићемо се да вам одговоримо у најкраћем року.