11. децембар. 2019

„Развијени ресурси за пуну примену ревидираног оквира квалитета”

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центром за европске политике (ЦЕП), реализовало је активности које треба да допринесу унапређивању спољашњег вредновања кроз подршку примени ревидираних Стандарда квалитета рада ПУ.

Са тим циљем, уз подршку Пројекта, развијају се потребни ресурси за примену ревидираног оквира квалитета: припремљени су описи нивоа остварености индикатора за нивое 2 и 4, као и пратећи алати за прикупљање података. Алати су успешно пилотирани и проверене су њихове метријске карактеристике.

За све просветне саветнике реализовано је једнодневно саветовање о примени развијених алата за вредновање квалитета рада ПУ.

Просветни саветници су посебно важни као покретачи промена и подшка предшколским установама да на квалитетан начин примене нову концепцију.  Управо зато, сто просветних саветника из школских управа похађало је дводневну обуку о новим Основама програма коју је креирао Институт за педагогију и андрагогију. Осим ове обуке, током следеће године просветни саветници похађаће и обуку за покретање и вођење промена. Такође, они имају прилику да се прикључе обукама о новим Основама програма у предшколским установама чији рад подржавају и прате, у складу са планираном динамиком обука.