24. мај. 2019

Јавни позив градовима и општинама за пријаву предлога пројеката који се финансирају кроз Програм Грантова, а у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 24. маја 2019. године објавило Јавни позив за достављање предлога пројеката који ће бити финансирани из средстава Грантова.

На конкурс се могу пријавити искључиво градови и општине који се налазе на првих 40 места на ранг листи градова и општина. Потребна документација за припрему предлога пројеката је следећа:

Текст Јавног позива са смерницама за достављање предлога пројеката

  1. Прилог 1: Образац за израду предлога пројеката
  2. Прилог 1а: План активности
  3. Прилог 2а: Појединачни табеларни предлог буџета пројекта
  4. Прилог 2б: Збирни табеларни предлог буџета пројекта
  5. Прилог 2в: Упутство за израду буџета пројекта
  6. Прилог 3а: Појединачни наративни буџет
  7. Прилог 3б: Збирни наративни буџет