27. децембар. 2019

Реализован тренинг тренера за обуку директора предшколских установа за стицање лиценце

У складу с Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установe образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 63, од 17. августа 2018), развијен је програм обуке за директоре предшколских установа.

Модули обуке (интерактивне радионице и учење на даљину) развијени су у партнерству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Уницефа и Центра за интерактивну педагогију (ЦИП). Активност је спроведена у оквиру пројекта „Заштита деце од насиља и дискриминације у образовном систему”, који у партнерству реализују МПНТР, Уницеф и ЦИП (који је део заједничког пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији – фаза II”, који реализују Уницеф, UN Women, UNFPA и UNDP, у партнерству с Владом Републике Србије, на челу с Координационим телом за родну равноправност).

Тренинг тренерa за обуку директора предшколских установа за полагање лиценце реализован је 23. и 24. децембра 2019. у просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања. Тренингу тренера присуствовале су директорке шест предшколских установа, просветни саветници и представници МПНТР. Водитељке обуке биле су Оливера Тодоровић, Сузана Деретић, Маја Тодоровић (ЗУОВ), Весна Златаровић, Александра Калезић Вигњевић и Олга Лакићевић (ЦИП).

Обуке директора јавних предшколских установа планиране су за фебруар 2020. и биће реализоване уз подршку пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.