26. март. 2020

Инклузивно предшколско васпитање и образовање Грант пројекат: Град Крушевац – ЕЦЕЦ – Подршка деци и породици – добробит за будућност

Дана 04.10.2019. године, Јасмина Палуровић, градоначелница Града Крушевца са партнерима на пројекту потписала Протокол о сарадњи на реализавији пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање – Подкомпонента: „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група – Назив пројекта ,,ЕСЕС-Подршка деци и породици-добробит за будућност“.

Партнери на пројекту су ПУ Ната Вељковић, ДЗ Крушевац, ЦСР Крушевац и Друштво педагога и психолога Расинског управног округа који имају веома добру међусобну сарадњу и активно сарађују са Градом.

Опремљен простор и обезбеђен бесплатан свакодневни програм у полудневном трајању под називом називом Живимо и учимо заједно –  Sikavas bešas savore ,  у насељеном месту Читлук и насељеном месту Велики Шиљеговац за 2019/2020 годину за укупно 60 деце.

У овим насељеним местима су одржане две едукативне трибине мобилног саветовљалишта за родитеље/друге законске заступнике и будуће родитеље за 54 учесника.

Након одржаних трибина Мобилно саветовалиште је започело рад на терену, кроз организовање саветодавног рада у одабраним насељеним местима. До сада је остварено укупно 6 посета мобилног саветовалишта. Обављено је укупно 32 индивидуална разговора корисника са стручњацима различитих профила стручности (педијатар, стоматолог, психолог, логопер, социјални радник).Такође, обављени су и групни разговори посвећени превенцији респираторних инфекицја и исхрани деце са 15 заинтересованих родитеља.

Одржана је једна радионица са децом у групи у насељеном мести Читлук на тему „Здрави зуби“ – реализатори стоматолог и васпитач сарадник.

Дана 10.10.2019. године одржана је јавна трибина – број учесника 60.

Све наведене активности су реализоване у складу са мапираним потребама у оквиру пројекта ECEC IPVO „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група.

Поред тога, израђени су двојезични флајери са информацијама о пројекту, израђен део сајта ПУ намењен пројекту, спроведена медијска промоција порјекта у 3 информативне ТВ емисије и створени услови за теелфонску комуникацију са родитељима.

Галерија: https://photos.app.goo.gl/VYDGERTjD6DFSu1D8