26. март. 2020

Инклузивно предшколско васпитање и образовање Грант пројекат: Град Зрењанин – С осмехом у вртић

Без обзира на чињеницу да Град Зрењанин и ПУ немају листу чекања за упис деце у вртиће, ипак постоји одређени број деце која нису обухваћена програмима предшколског васпитања и образовања, а посебно деце из осетљивих друштвених група. Користећи софтверску подршку „Евиденција података о деци предшколског узраста уз подршку стратешком планирању васпитно-образовних капацитета“и добром сарадњом са другим институцијама из локалне заједнице смо добили податке о броју деце која нису обухваћена системом ПВО и на тај начин планирали активности за децу и родитеље у оквиру овог пројекта.

Реализовали смо промотивну активност под називом „Руку нам пружи, са нама се дружи“ на којој смо информисали родитеље о пројекту и промовисали значај раног развоја, учења деце и укључивања у систем предшколског васпитања и образовања.

У понуди смо развили програме који се разликују по облику, трајању и програмском опредељењу. Реализовани су кратки програми „Музика и покрет“ и „Ми као уметници“ ван простора ПУ, у сарадњи са институцијама из локалне заједнице. Кратки програми су допринели већој доступности предшколских услуга и пружиле подршку породицама за унапређивање родитељских компетенција, са нагласком на учешћу оба родитеља.

Реализоване су и радионице „ЛОГОПЕД –И-ЈА“  и „Дугу продужи са нама се дружи“ за децу која нису обухваћена системом ПВО. Деца су се на радионицама први пут сусрели са васпитачима и стручним сарадницима.

Реализовали смо трибину за родитеље деце која похађају ПВО и деце која нису обухваћена системом ПВО „И тата је важан“, са циљем подршке и оснаживања очева у развоју деце и усклађивања улоге мајке и оца у квалитетном родитељству.

На основу коментара родитеља дошли смо до закључка да пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С’ осмехом у вртић“ пружа могућност да родитељи уче и развијају своје компетенције и да су задовољни новим начином рада у смислу понуде различитих програма, повећањем обухвата деце, унапређивањем инклузивне политике и сарадње са локалном заједницом.

Укупан број деце који смо обухватили : 193 (од тога 76 која до сада нису била укључена у вртиће)

Укупан број родитеља који су били укључени у активности : 121, 75 мајки и 46 очева

Укупан број бака и деда укључених у активности : 1 деда и 5 бака

У наредном периоду адаптираће се простор и реализује набавка намештаја у Дому здравља „Бошко Вребалов“ како би се у сарадњи са ПУ и  Специјалном болницом „Русанда“ из  Меленаца реализовао преглед  деце код физијатра узраста 5.5 до 6.5 година.

Галерија: https://photos.app.goo.gl/7vEcnvL1n7eJM8k59