25. јул. 2020

Финансирање пројеката још 14 локалних самоуправа

Након реализације обуке за израду предлога пројеката у оквиру другог циклуса Програма грантова којој су присуствовали представници из 22 општине, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписало је крајем 2019. године конкурс и упутило позив за достављање предлога пројекта на адресе 27 општина по редоследу рангирања на ранг листи. У другом циклусу позване су и општине које су у првом кругу изразиле интерес за учешће али из разчичитих разлога нису добиле грант, као и нове које су нижерангиране на листи.

Своје предлоге пројеката доставило је 17 општина, а у периоду од 3. децембра до 20. јануара 2020. године Одбор за одобравање грантова прегледао је, оценио, одобрио и вратио на ревизију све достављење предлоге према усвојеној процедури. Након финалног оцењивања предложено је финансирање пројеката 14 локалних самоуправа. Убрзо је донета и званична одлука о додели грантова за финансирање пројеката следећим локалним самоуправама: Бела Паланка, Владимирци, Врање/Врањска Бања, Велика Плана, Житорађа, Крупањ, Књажевац, Оџаци, Пријепоље, Рума, Смедеревска Паланка, Сомбор, Тител, Чачак.

До сада су у оквиру програма грантова финансирани пројекти укупно 34 локалне самоуправе.

Финансирањем ових пројеката обезбеђена је значајна добит за сву децу и њихове породице, локалну заједницу, и државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање.

Све инфoрмације од јавног значаја које су у вези са реализацијом програма грантова можете погледати овде.