17. август. 2020

Изградња нових предшколских установа

По завршетку радова на изградњи нових предшколских установа и након стабилизације епидемиолошке ситуације, малишани широм Србије ће имати могућност да се играју и друже са својим вршњацима и стичу различита искуства у новим вртићима.

У оквиру прве компоненте Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи се изградња нових предшколских установа.

Компонета 1 има за циљ унапређивање доступности предшколских услуга, посебно за децу из осетљивих друштвених група, кроз повећање броја места у вртићима и већег обухвата предшколским васпитањем и образoвањем. У складу са тим циљем изабрано је укупно 35 јединица локалних самоуправа чији пројекти задовољавају основне критеријуме за реализацију по Споразуму о зајму. До сада су завршена два објекта у склопу предшколске установе у Дољевцу и Житорађи. Радови  на трећем објекту предшколске установе у Сремској Митровици реализују се планираном динамиком па се примопредаја објекта очекује крајем године. За 5 локација од којих су две у Крушевцу и по једна у Лозници, Мерошини и Смедереву, издате су грађевинске дозволе а припрема техничке документације за објављивање тендера је у завршној фази.

За остале селектоване локације врши се интензивна анализа услова за решавање имовинско правних односа као и локацијских услова и комуникација са представницима локалних самоуправа како би се предложени пројекти ускладили са прописима Републике Србије и процедурама Светске банке и обезбедила њихова реализација.

Реализацијом Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања, бројне добити имају деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад) као и институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.