13. август. 2020

Изазови за подстицајно родитељство у периоду кризе Ковид-19

У Извештају о напретку који је УНИЦЕФ објавио у оквиру пројекта Подстицајно родитељство кроз игру, као један од главних увидаистакнут је значај родитељске подршке у периоду Ковид 19 кризе.

Како се наводи у извештају, више него икада постало је јасно да су родитељски капацитети главни извор подршке за децу и да је оснажен родитељ најбоља шанса за дете.

У том смислу је битно обезбедити континуитет услуга деци и родитељима у кризама и тим путем смањити неједнакост у друштву, чиме се стварају могућност да деца остваре своје максималне потенцијале.

Са тим циљем УНИЦЕФ је заједно са партнерским организацијама анимирао различите интересне групе путем различитих канала комуникације и интересантних садржаја. Тако су одличан резултат забележиле активности стратешког партнерства УНИЦЕФ И РТС ЗА РОДИТЕЉЕ, програм КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ и КУТАК ЗА ДЕЦУ, као и различити програми који су за циљ имали оснаживање стручних и институционалних капацитета (опремање домова здравља, развој дигиталних компетенција патронажних сестара и друго).

УНИЦЕФ ће надаље све планиране активности и будуће иницијативе развијати на темељу чињенице неопходности пружања подршке и заштите породицама у кризном периоду, јер ширење вируса Ковид-19 и ванредне околности имају велики утицај на доборбит деце иако они нису ”лице„ Ковид-19 пандемије.