18. септембар. 2020

ГРАД НОВИ САД – ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ

Град Нови Сад од октобра 2019. године спроводи пројекат „ЗАЈЕДНО У ИНКЛУЗИЈИ-за добробит деце Новог Сада“. Партнери на пројекту су ПУ  „Радосно детињство“, Центар за производњу знања и вештина, Центар за социјални рад, Дом здравља „Нови Сад“ и ШОСО „Милан Петровић“. Општи циљ пројекта је унапредити координирану активност актера у локалној заједници за подршку инклузивном предшколском васпитању и образовању у Новом Саду а директни корисници су деца предшколског узраста која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на децу ромске националности, и њихови родитељи.

Од почетка пројекта теренским активностима подршке раном развоју обухваћено је преко 60 деце ромске националности а 20 родитеља је добило подршку кроз активности јачања родитељских компетенција. Током рада на терену породице се заједно са децом оснажују и припремају за укључивање у предшколски васпитно образовни систем. Школу родитељства похађало је 15 родитеља a теме ових радионица односе се на родитељске вештине које су важне за подршку развоју деце и значаја партнерског родитељства.  Поред тога, 12 родитеља добило је правну консултативну подршку у остваривању права у области социјалне заштите и образовања. С обзиром на епидемију Ковид-19 вируса, када је то било могуће, организовано је учешће породица на манифестацијама које су се дешавале у граду, попут Фестивала права детета у октобру 2019. године.

У једном од објеката Дома здравља Нови Сад опремљен је читалачки кутак  са књигама и сликовницама за децу, а активности интензивнијег повезивања унутар Новосадске интерсекторске мреже за децу НСМЕДЕ започете су у виду припреме интерресорног протокола за информисање и едукацију родитеља до уписа у предшколске установе и припрему за полазак у основну школу.