28. октобар. 2020

Јачање капацитета за менторски рад у имплементацији Основа програма „Године узлета“

У оквиру супервизије менторства, 30. септембра 2020. године, одржан је онлајн супервизијски састанак са 44 ментора, који су били ангажовани у првом циклусу пружања подршке предшколским установама (11 ПУ), или ће бити ангажовани у предстојећем циклусу менторства (22 ПУ). На састанку је проф. Живка Крњаја представила налазе анализе извештаја ментора из првог циклуса, и дала смернице за рад у новом циклусу.

У циљу даљег развијања компетеција ментора, 14. и 21. октобра 2020. године у хотелу „Кристал“ у Београду реализоване су две једнодневне обуке (за две групе ментора због епидемиолошке ситуације), на тему: „Конструктивна комуникација – јачање капацитета за менторски рад“.

У периоду 10.00 – 18.00 ч, обука ментора је реализована кроз следеће теме и активности:

– Децентрација и разумевање потреба;

– Језик позитивне акције;

– Технике активног слушања у функцији превазилажења изазова у комуникацији;

– Изазовне ситуације и потенцијални проблеми и начини њиховог конструктивног     разрешавања;

– Конструктивна повратна информација; изградња савезништва.

Водитељке обуке су биле др Јелена Врањешевић и др Лидија Мишкељин са Одељења за педагогију Филозофског факултета у Београду. И водитељи и учесници су били веома мотивисани за рад и међусобну размену.