18. новембар. 2020

ПИЛОТИРАЊЕ МОДЕЛА ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА ПРАКТИЧАРА

У оквиру Програма подршке јачању капацитета за примену Основа програма ПВО – Године узлета који у сарадњи реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ и Институт за педагогију и андрагогију до сад је обучено 4.650 запослених у предшколским установама. У току је менторска подршка предшколским установама, док се један од сегмената Програма подршке – Модел заједнице професионалног учења практичара од септембра 2020. пилотира у предшколској установи „Радост“ у Чачаку. Током овог процеса учесници ће имати прилике да се упознају са Моделом, његовим циљевима, садржајима сценарија, као и техничким упутствима за припрему и реализацију професионалних сусрета. У другој половини децембра ће бити организован једнодневни професионални сусрет практичара из више вртића током кога ће практичари разменити своја искуства, рефлексије и заједно промишљати о даљим акционим плановима за промену.

Тим Предшколске установе „Радост“ у досадашњем раду показао је висок степен мотивације и професионалности за учешће у процесу пилотирања Модела заједнице професионалног учења практичара. Резултати пилотирања, увиди практичара и креатора Модела које су стекли током пилотирања допринеће унапређивању иницијалног Модела заједнице професионалног учења практичара.