11. децембар. 2020

ШКОЛИЦА СПОРТА У ОЏАЦИМА

Зарад остваривања заједничког циља који се односи на добробит и целовити развој сваког детета од рођења до 6,5 година, у општини Оџаци Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања окупио је партнере да тај циљ  заједнички остваре.

Носилац овог пројекта је ПУ „Полетарац“а њени партнери су локална самоуправа, Дом здравља Оџаци, Спортски савез општине Оџаци, Црвени крст Оџаци и Удружење васпитача Војводине.

У сарадњи са Спортским савезом општине Оџаци, у оквиру Пројекта, од септембра се реализује бесплатна Школица спорта за децу узраста од 3 године до поласка у школу у објекту „Маслачак“ у Богојеву.

 Програм бесплатне Школице спорта подразумева програм физичког васпитања деце предшколског узраста. Према речима Јелене Игњатић, председнице Спортског савеза општине Оџаци и професорке физичког васпитања, циљ физичког васитања деце предшколске доби јесте да разноврсним и моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности детета, развоју моторичких способности, усавршавању и примени моторичких умења, навика и знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.

Активности Школице спорта реализују се једном недељно у дворишту, радној соби објекта вртића„Маслачак“ у Богојеву или фискултурној сали ОШ „Јожеф Атила“ у Богојеву. Реализатори су професори физичког васпитања.

Деца имају прилику да се ближе упознају са физичком вежбом и свим спортовима, што им олакшава пут да пронађу спорт који највише одговара њиховим способностима. Обавезан део тренинга су вежбе за превенцију деформитета кичменог стуба, стопала, грудног коша, ногу. Заједнички вежбају деца која похађају кратке програме, деца из припремно предшколске групе у којој се реализује васпитно-образовни рад на српском језику и деца из припремно предшколске групе у којој се реализује васпитно-образовни рад на мађарском језику.

 „Најважније је да све то радимо играјући се на тренингу. Смех, граја и радост деце морају бити присутни свих 45 минута, колико траје тренинг“, каже проф.Јелена Игњатић.