27. јануар. 2021

ГРАД ЗРЕЊАНИН – „С’ ОСМЕХОМ У ВРТИЋ“ – УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ

На основу анализа које су рађене за потребе израде „Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања Града Зрењанина за период 2018-22“ показало се да без обзира на чињеницу да Град Зрењанин и Предшколска установа немају листу чекања за упис деце у вртиће, ипак постоји одређени број деце која нису обухваћена квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања, а посебно деце из осетљивих друштвених група. Коришћењем софтверске подршке „Евиденција података о деци предшколског узраста уз подршку стратешком планирању васпитно-образовних капацитета“ и уз добру сарадњу са другим институцијама из локалне заједнице добијени су подаци о броју деце која нису обухваћена системом предшколског васпитања и образовања и на тај начин планиране су активности за децу и родитеље у оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања – С’ осмехом у вртић“.

У настојању да се реализују циљеви пројекта, Град Зрењанин је са партнерима након  летњег распуста и позитивније епидемиолошке ситуације реализовао две промотивне активности. Прва промотивна активност под називом „Спортисти те зову, научи вештину нову“  испред Дома борилачких спортова „Партизан“ и друга промотивна активност под називом „За наша лица драга, спремили смо мапу блага“ у  Градској башти на којима су информисани родитељи о Пројекту и промовисан значај раног развоја, учења деце и укључивања у систем предшколског васпитања и образовања. На промотивним активностима су била присутна деца јасленог узраста од 1-3 године у пратњи родитеља које је Предшколска установа уписала у 2 нове јаслене групе целодневног боравка у вртићима „Звездица“ и „Звончица“. Нове јаслене групе у поменутим вртићима су отворене у  новим радним собама, а потпуно су адаптиране и опремљене најсавременијим дидактичким средствима и намештајем из средстава Гранта.

Предшколска установа је у својој понуди развила и различите програме који се разликују по облику, трајању и програмском опредељењу. Реализовани су кратки програми „Паркић као вртић“  и „Разгледница мога града“  ван простора предшколске установе, а у сарадњи са институцијама из локалне заједнице. Реализовали су их стручни сарадници и сарадници Предшколске установе. Кратки програми су допринели већој доступности предшколских услуга и пружиле подршку породицама за унапређивање родитељских компетенција, са посебним нагласком на учествовању оба родитеља. Реализована је и радионица „Са татом за маму“  у вртићу „Звездица“ за децу која нису обухваћена системом предшколског васпитања и образовања. Деца су на радионици била активна, имала су могућност да учествују у активностима заједно са родитељима, истраживала су и учила кроз истраживање у новој средини, учила су кроз игру и учила да уважавају различитости. Васпитачи су имали прилику да унапреде своје компетенције кроз непрекидну размену искустава са децом и са другим одраслим особама.

На основу коментара родитеља закључак је да Пројекат „С’ осмехом у вртић“ пружа могућност да родитељи уче и развијају своје компетенције као и да су задовољни новим начином рада у смислу понуде различитих програма, повећањем обухвата деце, унапређивањем инклузивне политике као и сарадње са локалном заједницом.