23. фебруар. 2021

„Сви у вртић“- Град Сомбор

Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор у оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања, заједно са својим партнерима Градом Сомбор, Центром за социјални рад Сомбор, Црвеним крстом Сомбор и Удружење за подршку особама са аутизмом „Маслачак“ остварује следеће:

1. Унапређују доступност предшколских установа за децу из друштвено осетљивих група:

  • – потпуно реновиран и опремљен нови простор за отварање васпитне групе;
  • – обезбеђен бесплатан четворочасовни боравак за децу;
  • – обезбеђен ромски асистент у циљу остваривања боље комуникације са припадницима ромске националности.

2. Повећавају обухват из осетљивих  група у сеоским срединама:

  • – у васпитну групу уписано је 21 дете из друштвено осетљивих група, узраста од 3 до 5,5 година у насељеном месту Бачки Моноштор
  • – за сваку породицу омогућен је индивидуални разговор како са васпитачем, тако и са стручном службом ПУ „Вера Гуцуња“ у циљу оснаживања породица и већег обухвата деце
  • – у васпитној групи се реализује васпитно-образовни рад према новим Основама програма, у потпуности прилагођен деци уз потребну флексибилност и према дечијим интересовањима

У циљу остваривања добробити за дете и холистичког приступа дечијем развоју, као и успостављању сарадње са породицама деце неопходно је партнерство између различитих институција. Сви партнери реализују своје планиране активности које заједно омогућавају повећање обухвата деце из друштвено осетљивих група, као и већу доступност квалитетног предшколског образовања и васпитања.  У духу новогодишњих празника, а кроз партнерску сарадњу Град Сомбор, Центар за социјални рад, Црвени крст Сомбор посетили су свако дете из васпитне групе у оквиру пројкета „Сви у вртић“ маскирани у Деда Мраза са симболичним пакетићима.

Важна компонента пројекта јесте и сарадња са родитељима. У том духу, поред индивидуалних конслутација које се реализују у договору са васпитачем и стручном службом предшколске установе, припремају се и материјали које васпитач доставља родитељима.