22. март. 2021

ШАБАЦ- АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ

Пројекат Града Шапца „Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“ у оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања обилује активностима које су претходних месеци ограничени због ситуације са пандемијом. Без обзира на то и трудећи се да испоштују све епидемиолошке мере, партнери на пројекту  прилагодили су активности, па корисници ипак нису ускраћени за оно што је најављено.

У сарадњи са Театром Вожд са Мишара око 250 деце из десетак села погледало је едукативну представу „Здрави зуби“. Представа се на шаљив и деци пријемчив начин бавила здравим стиловима живота, пре свега, очувањем здравља.

Осим деце и родитељи су у прилици да кроз „Мобилну школу родитељства“ прођу кроз програм који својим садржајем доприноси развоју родитељских вештина. Мобилни тим у расположивим просторијама села Миокус, Дреновац и Заблаће кроз презентацију и видео садржај говорио је родитељима о значају вртићке заједнице за развој детета, његово укључивање међу вршњаке и корисно проведеном времену у кратким програмима Предшколске установе. Такође, речи је било и о утицају медија на говор деце, о чему су говорили дефектолози и логопеди.

Мобилни тим је формиран како би се бавио едукацијом родитеља на сеоском подручју на територији града Шапца. Теме које се обрађују усмерене су на превенцију – здраве стилове живота и здрав развој детета.

Финансијским средствима Пројекта покренута је играоница у Поцерском Причиновићу чији је назив „Играоница за све и ти си део ње“. Ову мешовиту групу чине деца узраста од 3 до 5,5 година а група је формирана у просторијама Месне заједнице и трајаће наредна три месеца, до 15.јуна. За децу су обезбеђени материјали за рад, ужина а ангажован је и васпитач са дугогодишњим искуством у раду са децом у кратким програмима.