16. јун. 2021

НОВИ ЦИКЛУС ОБУКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПРИМЕНУ ОСНОВА ПРОГРАМА „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ КРЕНУО УЖИВО

У оквиру Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања, поткомпонента 2.1 – Подршка имплементацији Основа програма, настављено је са обукама васпитача, стручних сарадника и директора предшколских установа, које од 1. септембра 2021. године почињу са применом нове програмске концепције „Године узлета“. После 58  група из 27 ПУ које су у мају, у складу са тадашњом епидемиолошком ситуацијом започеле обуку за примену нових Основа програма онлајн, 12. и 13. јуна су реализоване и прве обуке уживо у овој години.

У складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 од 11. 06. 2021. а на основу контакта са локалним заводима за јавно здравље и предшколским установама процењена је расположивост простора који испуњавају прописане мере заштите и у складу са тим планирана је реализација обука уживо за 11 предшколских установа тј. за  28 група на следећи начин: 

– од 12. 06. 2021. за запослене у предшколским установама из: Аде, Сенте, Кањиже, Кнића, Палилуле, Барајева, Лазаревца и Новог Београда;

– од 19. 06. 2021. за запослене у предшколским установама из Ковина, Пожеге;

– од 26. 06.2021. за запослене у предшколској установи из Панчева;

Обуке које се реализују у данима викенда, и у складу са могућностима практичара из предшколских установа, као и расположивошћу ментора,  биће завршене до 04. јула 2021. године.

Током четири дана обуке уживо (2 викенда) обухваћене су  теме:

1. Концепција Основа програма

2. Развијање реалног програма

Пети дан обуке који се односи на тему „Документовање“, а реализује се онлајн, практичари из ових установа ће похађати током септембра месеца.