28. децембар. 2021

Општина Апатин – Адаптирана је једна радна соба у Предшколској установи “Пчелица”

У оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” које реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз партнерство са Фондацијом Новак Ђоковић, из зајма Светске банке адаптирана је и опремљена још једна радна соба на територији општине Апатин.

Предшколска установа “Пчелица” веома улаже у рани развој и у укључивање деце из свих социјалних категорија у систем предшколског образовања.  Од укупнo 608 деце у установи који бораве ове школске године, у 10 објеката на територији општине Апатин (6 објеката у граду и 4 објекта у селима ) ПУ има: а) 58 деце чије су породице корисници новчане социјалне помоћи; б) 30 деце са сметњама у развоју; ц) “треће” рођену децу у породици, укупно 60 деце.

Укупно 148 деце, што је 24% од укупног броја, има обезбеђен бесплатан боравак у вртићу. То је показатељ колико се Предшколска установа и Локална самоуправа труде да укључе сву децу у систем предшколства.

Укупно на територији општине Апатин број деце старости до 6 година који су корисници права на новчану социјалну помоћ је 228, од којих 170 још увек није укључено у систем Предшколског образовања.

Предшколска установа се труди да сваки простор максимално искористи и да укључи што већи број деце, с обзиром да има ограничене капацитете.

Из тог разлога смо кроз пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” адаптирали и комплетно пренаменили постојећу трпезарију у централном објекту за потребе старије јаслене групе. На тај начин је укључено 18 беба које су биле на листи чекања.

Новоадаптирана радна соба у централном објекту опремљена је у потпуности у складу са потребама деце од 1 до 3 године, као и по правилима нових основа.

Поред намештаја који је биран и прилагођен јасленој групи, радна просторија је опремљена и новим играчкама, тепихом, кревецима за бебе, хранилицама, књигама и потребним потрошним материјалом.

Такође, у просторији су одрађени радови адаптације у виду глетовања, кречења, поставке врата, као и сређивања керамике.

У новоотвореној радној соби на територији општине Апатин уписано је 18 нових беба, и просторија је опремљена у складу са потребама наших најмлађих становника.