14. јун. 2022

Обука за Хоризонтално учење практичара у примени основа програма ПВО – Године узлета „Заједничко учење моделовањем – ЗУМ“

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је решење да програм стручног усавршавања за запослене у предшколском образовању под називом: Обука за  Хоризонтално учење практичара у примени основа програма ПВО – Године узлета  „Заједничко учење моделовањем – ЗУМ“ добије статус програма од јавног интереса.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду је у оквиру компоненте 2 пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, развио обуку за носиоце промене праксе у предшколским установама. Обука за хоризонтално учење практичара  заснива се на теоријским полазиштима усклађеним са  концепцијом Основа програма ПВО – Године узлета. Обука представља значајан облик стручног усавршавања  практичара  и допринос  њиховом професионалном развоју као рефлексивних практичара.

Циљ обуке је оснаживање практичара  за заједничко учење  са колегама из праксе у примени  Основа програма ПВО – Године узлета.

Специфични циљеви обуке:

  1. 1. Оснаживање практичара који су развили квалитетну праксу у примени Основа програма ПВО – Године узлета за континуирано грађење  рефлексивне праксе кроз хоризонтално учење 
  2.  2. Подршка практичарима  који су развили квалитетну  праксу  засновану на Основама  програма ПВО – Године узлета да организују  једнодневне стручне посете као облик хоризонталног учења са практичарима из других предшколских установа  
  3. 3. Разумевање потенцијала хоризонталног учења у професионалном усавршавању  практичара

Аутори обуке су: проф. др Драгана Павловић Бренеселовић и проф. др Живка Крњаја ‒ Филозофски факултет Универзитета у Београду.

Обука за 90 практичара (медицинске сестре васпитачи, васпитачи, стручни сарадници, директори) из предшколских установа „Радосно детињство“ из Новог Сада, „Др Сима Милошевић“ из Земуна, „Моје детињство“ из Чачка, „Чика Јова Змај“ из Пирота и „Бамби“ из Лознице које су центри кластера у примени модела „Заједничко учење моделовањем – ЗУМ“ је реализована током 14 – 15. маја и 28 – 29. маја 2022. године.

Како би вртићи центри кластера могли да успоставе и развијају квалитетну праксу, али и ојачају своје компетенције да реализују једнодневне акредитоване стручне скупове за колеге из других предшколских установа Институт за педагогију андрагогију континуирано пружа подршку васпитачима у развијању квалитетне праксе. Такође, кроз пројекат,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја је додатно опремило вртиће центре кластера ниским мобилним намештајем и ИКТ опремом. У наредном периоду реализоваће се и опремање дидактичким средствима.

Од септембра 2022. године обучени практичари – водитељи из центара кластера реализоваће једнодневне акредитоване стручне скупове за колеге из свих јавних предшколских установа, према развијеном плану посета у циљу хоризонталног учења.

Имајући у виду да практичари најбоље уче кроз квалитетне стручне размене са колегама практичарима, очекујемо да ће посете центрима клатера у наредном периоду  додатно оснажити предшколске установе да развијају квалитетну праксу у складу са  Основама програма.

Остале фотографије можете погледати овде.