17. март. 2023

Завршен још један циклус обуке „НА ЗАЈЕНИЧКОМ ПУТУ УЧЕЊА“ за стручне сараднике и руководиоце стручних већа за разредну наставу из свих јавних основних школа са територије Републике Србије

У оквиру пројекта Министарства просвете Инклузивно предшколско васпитање и образовање, који је подржан зајмом Светске банке, у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Београду која је ангажована као имплементациони партнер, развија се и реализује програм подршке јачању капацитета за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, који обухвата комбиноване обуке, менторску подршку и хоризонтално учење за запослене у предшколским установама, као и стручна саветовања просветних саветника и инспектора, али и онлајн обуку за стручне сараднике и учитеље из основних школа. Пројектом је планирано да обуком буде обухваћено 1300 стручних сарадника из основних школа, али је рационалним располагањем средствима омогућено да се обука реализује за 3000 полазника, тако да ће њоме, до краја Пројекта, бити обухваћени стручни сарадници (педагози и психолози) и руководиоци стручних већа за разредну наставу из свих јавних основних школа са територије Републике Србије.

Онлајн обука „На заједничком путу учења“ развијена је у сарадњи Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФа. Обука је бесплатна и акредитована решењем министра као обука од јавног интереса, а одвија се на платформи за спровођење обука од јавног интереса ЗУОВЕду. Организатор обуке је Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Циљ онлајн обуке На заједничком путу учења је оснаживање стручних сарадника и учитеља у основним школама за јачање партнерства између два нивоа образовног система (предшколско и основношколско) кроз разумевање промена у предшколском васпитању и образовању (увођење нових Основа програма ПВО, Године узлета), снажније повезивање и препознавање заједничких вредности у грађењу подршке деци и породици приликом преласка из вртића у школу. Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2030. године подразумева даљи развој система ПВО у сусрет потребама деце и породице као подршке добробити и целовитом развоју деце кроз, између осталог, остваривање благих прелаза, односно обезбеђивање континуитета искустава деце и породице у образовном контексту и развијање односа са другим деловима у систему образовања (школа), заједницом (институцијама културе, здравства, социјалне заштите), локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом.

Специфични циљеви обуке су:

  1. Оснаживање стручних сарадника и учитеља у основним школама за подршку деци и породици у периоду транзиције из предшколске установе у основну школу и развијање партнерског односа са породицом.
  2. Упознавање стручних сарадника у ОШ са концепцијом, полазиштима и кључним појмовима Основа програма ПВО „Године узлета”.
  3. Мотивисање стручних сарадника у ОШ за промовисање школе као места истраживања и учења за  децу предшколског и школског узраста.

По завршеној обуци полазници добијају уверење на 24 сата стручног усавршавања

Аутори обуке су: др Весна Цолић, професор струковних студија у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, тренер и ментор за имплементацију Основа програма ПВО „Године узлета”, др Сања Благданић, редовни професор на Учитељском факултету Универзитета у Београду и Катарина Ђурић, дипломирани психолог – стручни сарадник у Предшколској установи Чукарица у Београду, тренер и ментор за имплементацију Основа програма ПВО „Године узлета”.

Прве циллкус обука за 866 полазника из редова стручних сарадника из ОШ и руководиоца стручних већа за разредну наставу реализован је успешно у децембру 2022. године са средњом оценом обуке од 3.56. Тринаестог марта успешно је завршен још један циклус обуке са 1017 полазника. До краја маја планирано је да обуком буде обухваћено још око 1000 полазника.

Очекујемо да ће обука додатно оснажити практичаре из ОШ да у сарадњи са тимовима предшколских установа планирају квалитетне заједничке активности и омогуће за децу и породице благе прелазе из једног у други ниво образовања.