30. јун. 2023

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ – ВРТИЋА У АЛЕКСАНДРОВЦУ, реф. бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-22-90