23. април. 2024

АДАПТИРАНЕ И ОПРЕМЉЕНЕ 2 РАДНЕ СОБE У СЕЛУ ДРАJИНАЦ ПРИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПОЛЕТАРАЦ“ ИЗ СВРЉИГА

Корени организованог рада са децом предшколског узраста сежу у 1968. годину. 01.09.1968. године, при ОШ „Добрила Стамболић“ почела је са радом прва васпитна група предшколске деце са 30 полазника.

На иницијативу Скупштине општине и СИЗ Дечје заштите Сврљиг 1978.год. формиран је Дечји вртић „13. Октобар“. У 1993.год. вртић мења назив у Установа за децу предшколског узраста „Полетарац“, а 2011.год. у Предшколска установа „Полетарац“.

Опредељивањем средстава из буџета општине, реализацијом пројеката и различитих програма  који су подржани од стране  министарстава Владе Републике Србије, УНИЦЕФ-а, Центра за интерактивну педагогију, Сталне конференције градова и општина и других сарадника,  креирањем различитих програма у циљу развијања инклузивне праксе,  унапређује се рад установе.

Данас услуге установе користи 250 деце узраста од 1 до 6,5 година. Васпитно – образовни рад се реализује у 11 васпитних група.

Укључивањем у програм „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који реализује Министарство просвете уз помоћ Светске банке, адаптиране су и опремљене 2 радне собе у издвојеном објекту у селу Драјинац, чиме је начињен још један корак ка остварењу циља који је дефинисан Стратегијом унапређивања предшколског васпитања и образовања на територији општине Сврљиг за период 2020. – 2025. –  повећање обухвата деце узраста од 6 месеци до 5,5 година богаћењем понуде различитих квалитетних програма, уз уважавање потреба породице и локалне заједнице, развијањем партнерства са свим релевантним учесницима у процесу васпитања и образовања деце предшколског узраста.

Адаптација простора се односила на уређење тоалета, уређење пода, глетовање и кречење, замену унутрашње и спољашње столарије, замену дотрајале електро инсталације, а радне собе су опремљене савременим намештајем, дидактичким средствима, играчкама, књигама, сликовницама и другим материјалима који се користе у васпитно образовном раду.

Фотографије можете погледати овде.