26. април. 2024

Позив за достављање понуда – Мали грађевински радови на адаптацији 13 васпитних соба и 10 тоалета у 5 ЈЛС (Чока, Бачка Топола, Кула, Бечеј, Жабаљ ), реф. бр. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-116