26. април. 2024

Позив за достављање понуда – Мали грађевински радови на адаптацији 12 васпитних соба и 10 тоалета у пет ЈЛС (Богатић, Шабац, Владимирци, Лозница, Крупањ), реф. бр. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-117