26. април. 2024

Позив за достављање понуда – Мали грађевински радови на адаптацији 16 васпитних соба и 12 тоалета у осам ЈЛС (Велико Градиште, Смедерево, Кучево, Деспотовац, Ћуприја, Параћин, Бољевац, Јагодина), реф. бр. SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-119