24. мај. 2024

Позив за подношење понуда за мале грађевинске радове на адаптацији 13 васпитних соба и 10 тоалета у 5 ЈЛС (Чока, Бачка Топола, Кула, Бечеј, Жабаљ) – SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-116_Група 1 продужетак