24. мај. 2024

Позив за подношење понудаза мале грађевинске радове на адаптацији 12 васпитних соба и 10 тоалета у 5 ЈЛС (Богатић, Шабац, Владимирци, Лозница, Крупањ) – SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-117_Група 2 продужетак