24. мај. 2024

Амандман бр. 1 конкурсне документације: Мали грађевински радови на адаптацији 11 васпитних соба и 4 тоалета у 4 ЈЛС (Чајетина, Сјеница, Власотинце, Лебане) – SER-ECEC-8693YF-RFQ-W-24-120_Група 5