Компонента 1: Унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања

Циљ ове компоненте је унапређивање доступности предшколских услуга, посебно за децу из угрожених друштвених група узраста од 3 до 5,5 година, кроз повећање броја места у висококвалитетним предшколским установама. Планирано је да се отвори око 11.000 нових места у урбаним и руралним срединама кроз комбинацију нове градње, проширења постојећих предшколских установа и пренамену или унапређивање других јавних зграда, као што су основне школе (или друге зграде које су доступне у општини), као и кроз набавку намештаја, наставних материјала, опреме и уређења игралишта.

У најмање 30 локалних самоуправа ће бити реализоване активности ове компоненте. За те потребе је настала ранг листа свих градова и општина у Републици Србији (без Косова и Метохије), на основу различитих критеријума. Министарство просвете ће на адресе 50 прворангираних локалних самоуправа упутити захтев да доставе предлоге објеката за изградњу нових предшколских установа и за реновирање постојећих објеката. На основу достављених предлога биће утврђен коначан списак појединачних локација за изградњу и реновирање. Уколико преостану неутрошена средства предвиђена за Компоненту 1 после утврђивања коначног списка појединачних локација за 50 прворангираних локалних самоуправа, цео поступак би се поновио по истом принципу за локалне самоуправе које су рангиране од 51. места. Број локалних самоуправа којима ће се упутити нови захтев за достављање предлога објеката ће зависити од износа преосталих средстава.

Кроз активности ове компоненте биће успостављени иновативни центри, који ће служити као модели за обуку и размену знања васпитача. Поред тога, планиране су и обуке за архитекте и инжењере који би касније могли да примењују иновативни приступ у изградњи предшколских установа.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било какво питање или сугестију везано за пројекат, контактирајте нас и потрудићемо се да вам одговоримо у најкраћем року.