Компонента 2: Унапређивање квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања

Циљ ове компоненте је унапређивање квалитета система предшколског васпитања и образовања који карактерише холистички приступ у подржавању учења, развоја и добробити детета. То обухвата:

  • подршку имплементацији нових Основа програма предшколског васпитања и образовања;
  • унапређивање иницијалног образовања васпитача, стручног усавршавања и напредовања у звања практичара у предшколским установама, као и унапређивање компетенција директора предшколских установа;
  • унапређивање праћења и вредновања предшколског васпитања и образовања у циљу доношења одлука заснованих на подацима (унапређивање информационог система у области предшколског васпитања и образовања (ЈИСП), унапређивање система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања (самовредновање и спољашње вредновање), техничка помоћ за развијање стратегија за проширење и регулисање пружања услуга предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу).

Очекује се да ће ове активности допринети унапређивању квалитета система предшколског васпитања и образовања, што би се одразило на квалитетнију подршку учењу, развоју и добробити деце, укључујући децу из осетљивих друштвених група.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било какво питање или сугестију везано за пројекат, контактирајте нас и потрудићемо се да вам одговоримо у најкраћем року.