Ранг листа градова и општина

Ова листа је настала за потребе припреме пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ на основу података добијених од Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републичког завода за статистику, као и на основу појединих истраживања међународних организација, попут УНИЦЕФ-а, OECD-а, итд.

Основни критеријум за рангирање на листи је био процена потреба за проширењем броја слободних места у вртићима, а на основу података добијених из локалних самоуправа. Процена је направљена на основу броја рођене деце на територији града одн. општине, броја деце која су обухваћена програмима предшколског васпитања и образовања и броја деце која су остала на листи чекања за упис.

Важан критеријум за рангирање на листи је био социјално-економски профил локалне самоуправе, припремљен на основу степена економске развијености (зараде, пензије и буџетски приходи града, одн. општине, стопа раста укупног броја становника, стопа незапослености и степен образовања).

Додатни критеријуми су били број породица са децом узраста од 3 до 5,5 година које примају неки вид новчане социјалне помоћи (материјално обезбеђење породице, дечји додатак, итд.) и проценат деце припадника ромске националне заједнице узраста од рођења до 14 година.

Списак градова и општина је оквир за спровођење активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. То значи да се при планирању изградње нових објеката или реконструкције или пренамене постојећих објеката за остваривање програма предшколског васпитања и образовања контактирају градови и општине у складу са списком, од прворангиране надаље. Све јединице локалне самоуправе које буду контактиране и које испуњавају потребне услове (као што су нпр. валидне дозволе за градњу, решени имовински спорови, обезбеђене употребне дозволе, обезбеђивање самоодрживости резултата проширења капацитета, одн. запошљавање потребног броја васпитача за нове групе итд.) биће укључене у активности компоненте 1 пројекта (Унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања). Уколико контактирани град или општина не испуњава услове, следећи град или општина са списка се контактира. У најмање 30 локалних самоуправа ће се спровести овакав вид активности, а у зависности од средстава, могуће је повећање овог броја.

По сличном принципу се са листе листе одређују градови и општине којима се додељују грантови за финансирање пројеката усмерених на унапређивање услуга предшколског васпитања и образовања.

Р. бр. Општина Регион
1. Нови Пазар Шумадија и западна Србија
2. Лесковац Јужна и источна Србија
3. Нови Сад Војводина
4. Тутин Шумадија и западна Србија
5. Лозница Шумадија и западна Србија
6. Крагујевац Шумадија и западна Србија
7. Шабац Шумадија и западна Србија
8. Дољевац Јужна и источна Србија
9. Пријепоље Шумадија и западна Србија
10. Палилула Београд
11. Краљево Шумадија и западна Србија
12. Сјеница Шумадија и западна Србија
13. Звездара Београд
14. Смедерево Јужна и источна Србија
15. Вождовац Београд
16. Нови Београд Београд
17. Земун Београд
18. Алексинац Јужна и источна Србија
19. Јагодина Шумадија и западна Србија
20. Бујановац Јужна и источна Србија
21. Чукарица Београд
22. Житорађа Јужна и источна Србија
23. Гроцка Београд
24. Параћин Шумадија и западна Србија
25. Мерошина Јужна и источна Србија
26. Шид Војводина
27. Крушевац Шумадија и западна Србија
28. Уб Шумадија и западна Србија
29. Сурчин Београд
30. Владичин Хан Јужна и источна Србија
31. Палилула Јужна и источна Србија
32. Прокупље Јужна и источна Србија
33. Лебане Јужна и источна Србија
34. Сремска Митровица Војводина
35. Ковин Војводина
36. Нови Бечеј Војводина
37. Зрењанин Војводина
38. Власотинце Јужна и источна Србија
39. Варварин Шумадија и западна Србија
40. Богатић Шумадија и западна Србија
41. Врањска Бања Јужна и источна Србија
42. Сомбор Војводина
43. Бојник Јужна и источна Србија
44. Прешево Јужна и источна Србија
45. Чачак Шумадија и западна Србија
46. Крупањ Шумадија и западна Србија
47. Сурдулица Јужна и источна Србија
48. Ивањица Шумадија и западна Србија
49. Оџаци Војводина
50. Владимирци Шумадија и западна Србија
51. Смедеревска Паланка Јужна и источна Србија
52. Рума Војводина
53. Рашка Шумадија и западна Србија
54. Велика Плана Јужна и источна Србија
55. Бела Паланка Јужна и источна Србија
56. Књажевац Јужна и источна Србија
57. Бабушница Јужна и источна Србија
58. Бела Црква Војводина
59. Тител Војводина
60. Куршумлија Јужна и источна Србија
61. Љубовија Шумадија и западна Србија
62. Жабаљ Војводина
63. Опово Војводина
64. Младеновац Београд
65. Мионица Шумадија и западна Србија
66. Жабари Јужна и источна Србија
67. Ваљево Шумадија и западна Србија
68. Панчево Војводина
69. Мали Зворник Шумадија и западна Србија
70. Раковица Београд
71. Топола Шумадија и западна Србија
72. Медвеђа Јужна и источна Србија
73. Брус Шумадија и западна Србија
74. Житиште Војводина
75. Зајечар Јужна и источна Србија
76. Прибој Шумадија и западна Србија
77. Бајина Башта Шумадија и западна Србија
78. Сечањ Војводина
79. Трстеник Шумадија и западна Србија
80. Пирот Јужна и источна Србија
81. Блаце Јужна и источна Србија
82. Обреновац Београд
83. Осечина Шумадија и западна Србија
84. Нова Варош Шумадија и западна Србија
85. Бач Војводина
86. Жагубица Јужна и источна Србија
87. Кнић Шумадија и западна Србија
88. Пантелеј Јужна и источна Србија
89. Бечеј Војводина
90. Гаџин Хан Јужна и источна Србија
91. Рековац Шумадија и западна Србија
92. Црвени Крст Јужна и источна Србија
93. Коцељева Шумадија и западна Србија
94. Трговиште Јужна и источна Србија
95. Петровац Јужна и источна Србија
96. Сврљиг Јужна и источна Србија
97. Горњи Милановац Шумадија и западна Србија
98. Ковачица Војводина
99. Србобран Војводина
100. Суботица Војводина
101. Баточина Шумадија и западна Србија
102. Ражањ Јужна и источна Србија
103. Бољевац Јужна и источна Србија
104. Ириг Војводина
105. Љиг Шумадија и западна Србија
106. Лазаревац Београд
107. Кикинда Војводина
108. Кула Војводина
109. Нова Црња Војводина
110. Црна Трава Јужна и источна Србија
111. Бачка Топола Војводина
112. Лучани Шумадија и западна Србија
113. Инђија Војводина
114. Алибунар Војводина
115. Мало Црниће Јужна и источна Србија
116. Вршац Војводина
117. Врање Јужна и источна Србија
118. Кучево Јужна и источна Србија
119. Мали Иђош Војводина
120. Мајданпек Јужна и источна Србија
121. Нови Кнежевац Војводина
122. Димитровград Јужна и источна Србија
123. Голубац Јужна и источна Србија
124. Чока Војводина
125. Ћићевац Шумадија и западна Србија
126. Стара Пазова Војводина
127. Ариље Шумадија и западна Србија
128. Ћуприја Шумадија и западна Србија
129. Александровац Шумадија и западна Србија
130. Деспотовац Шумадија и западна Србија
131. Неготин Јужна и источна Србија
132. Сокобања Јужна и источна Србија
133. Пландиште Војводина
134. Беочин Војводина
135. Рача Шумадија и западна Србија
136. Косјерић Шумадија и западна Србија
137. Врачар Београд
138. Апатин Војводина
139. Костолац Јужна и источна Србија
140. Врњачка Бања Шумадија и западна Србија
141. Ужице Шумадија и западна Србија
142. Свилајнац Шумадија и западна Србија
143. Пожега Шумадија и западна Србија
144. Пожаревац Јужна и источна Србија
145. Темерин Војводина
146. Бачка Паланка Војводина
147. Сопот Београд
148. Барајево Београд
149. Кањижа Војводина
150. Аранђеловац Шумадија и западна Србија
151. Нишка Бања Јужна и источна Србија
152. Велико Градиште Јужна и источна Србија
153. Бор Јужна и источна Србија
154. Чајетина Шумадија и западна Србија
155. Врбас Војводина
156. Кладово Јужна и источна Србија
157. Лајковац Шумадија и западна Србија
158. Ада Војводина
159. Лапово Шумадија и западна Србија
160. Сента Војводина
161. Петроварадин Војводина
162. Медијана Јужна и источна Србија
163. Бачки Петровац Војводина
164. Сремски Карловци Војводина
165. Пећинци Војводина
166. Стари Град Београд
167. Савски Венац Београд
168. Босилеград* Јужна и источна Србија