4. новембар. 2019

Одржана обука за израду предлога пројеката

У оквиру II циклуса доделе грантова за финансирање пројеката ЈЛС из области инклузивног предшколског васпитања и образовања, одржана је у периоду 29-31. октобар 2019. године обука за израду предлога пројеката (Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања – ЕЦЕЦ пројекат).

Одржане су 3 једнодневне обуке у периоду од 29.10. до 31.10.2019. године у УСОБ Радојка Лакић на Авали.

Обукама је присуствовало 80 представника из 22 јединице локалне самоуправе. Поред представника из ЈЛС, обукама су присуствовали и представници партнерских организација:

•             Предшколска установа

•             Центар за социјални рад

•             Дома здравља

•             Интерресорне комисије

•             Црвени крст

•             НВО сектор

Након успешно одржаних обука, Јединица за управљање пројектом ће у току новембра 2019. године објавити II позив за достављање предлога пројеката који ће се финансирати путем грантова.