8. новембар. 2019

„Унапређење система вредновања предшколског васпитања и образовања (ПВО) у Србији и праћење развојног циља пројекта у области квалитета ПВО”

Један од кључних циљева пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” јесте унапређивање праћења и вредновања квалитета ПВО како би се омогућило доношење одлука засновано на подацима и унапредили услови за учење и добробит деце.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Центром за европске политике (ЦЕП), отпочело је реализацију активности које треба да допринесу унапређивању спољашњег вредновања кроз подршку примени ревидираних Стандарда квалитета рада ПУ.

У протеклом периоду формирана је Консултативна група (коју чини двадесет професионалаца – просветних саветника и практичара ПУ) и ангажовани експерти у области вредновања квалитета у образовању, који су развили описе нивоа остварености индикатора (ниво 2 и 4), као и пратеће алате за прикупљање података о квалитету рада ПУ. Алати су успешно пилотирани и проверене су њихове метријске карактеристике. 

Припремљена је и методологија за праћење развојног циља Пројекта у области квалитета ПВО, на основу које ће на репрезентативном узорку бити реализоване студије о стању пре и после реализације пројектних активности које се рефлектују на квалитет ПВО (крајем 2019. године, односно у 2022. години). У наредних месец дана сви просветни саветници из школских управа похађаће дводневну обуку о новим Основама програма и једнодневно саветовање о примени алата за вредновање квалитета рада ПУ.