8. новембар. 2019

Започео програм подршке предшколским установама у примени „Година узлета”

Једна од важних промена у нашем образовном систему јесте доношење Нових основа програма предшколског васпитања и образовања, симболично названих „Године узлета“. С обзиром на то да примена нове програмске концепције представља значајан изазов али и подстицај за развијање праксе дечјих вртића, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Уницефом и Институтом за педагогију и андрагогију (ИПА) Филозофског факултета Универзитета у Београду,  отпочело је реализацију целовитог програма подршке предшколским установама у процесу примене „Година узлета” у оквиру активности у Другој компоненти пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”, који се финансира из зајма Међународне банке за обнову и развој. Програм обухвата обуке, менторство, узајамно учење и хоризонталну размену међу професионалцима из предшколских установа.

За потребе реализације овог програма, на основу јавног конкурса ангажовано је 90 професионалаца (практичара: медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника предшколских установа и наставника с факултета или високих струковних школа), који су похађали обуке за водитеље и менторе.

До сада је 1.890 професионалаца из 11 предшколских установа ушло у процес програма подршке. Такође, предвиђени су и додатни механизми праћења и евалуације програма подршке у циљу његовог континуираног унапређивања и прилагођавања потребама праксе. До краја 2022. године све предшколске установе биће обухваћене програмом  подршке и почеће с применом  нових Основа програма.