11. децембар. 2019

Програм подршке примени нових Основа програмa

Нови Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања објављен је  у „Службеном гласнику РС-Просветни гласник“, број 16/2018, од 17.09.2018. године (новa програмскa концепцијa доступна овде). Интегрални део правилника јесте и листа општина са дефинисаном динамиком обавезности примене нове програмске концепције.

Свих 11 предшколских установа које су према Правилнику у обавези да од 1.септембра 2019. године примењују нову концепцију „Године узлета“ укључено је у шестомесечни Програм подршке који се реализује кроз овај пројекат. До сада је обуке похађало 1890 практичара из ових установа (око 65% запослених). У децембру је започета менторска подршка установама, док ће почев од фебруара бити организовани и скупови хоризонталне размене.

Све предшколске установе добиће стручну подршку до краја 2022. године. Више информација о новим Основама програма ПВО доступно је у брошурама за родитеље и васпитаче.