9. децембар. 2019

Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама

Један од циљева пројекта јесте и унапређивање процеса самовредновања.

 Да би се унапредила методологија и пракса самовредновања као основе за будуће планирање, било је потребно истражити досадашњу праксу самовредновања као и коришћење резултата самовредновања за унапређивање праксе и развој компетенција запослених у предшколским установама.

Узорак је чинило 6 предшколских установа из Београда, и то из центра града, са периферије и приградских општина, различитих по величини и по броју објеката и група. Евалуација је обављена од јуна до новембра 2019. 

За потребе евалуације коришћене су различите технике: фокус групе са запосленима у вртићу, од којих су неки чланови тима за самовредновање, интервјуи са директорима, преглед и анализа документације установе која се односи на самовредновање, извештавање и планирање.

Основна сврха ове евалуације била је процена праксе самовредновања у предшколским установама и давање препорука за унапређивање те праксе. Евалуирани су следећи аспекти: разумевање сврхе сaмовредновања; методологија процеса самовредновања; унапређивање праксе самовредновања из перспективе установа; хоризонтално учење и рефлексивна пракса у установама.  Извештај о евалуацији праксе самовредновања у предшколским установама укључује: резултате анализе евалуације, препоруке за унапређивање

праксе самовредновања, и прилоге: питања за фокус-групе с практичарима, питања за разговоре с директорима, радионица за децу „Вртић какав желим”.   Извештај можете преузети овде.