11. мај. 2020

Предшколско васпитање и образовање у време Ковид-а 19- подршка деци и породицама и стручно усавршавање запослених у предшколским установама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије кроз Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања ради на унапређивању квалитета предшколског васпитања и образовања и у околностима ванредног стања.  На првом месту, као приоритет је постављена подршка породицама са децом предшколског узраста у условима социјалне дистанце и кућне изолације.

Подршка породицама са децом предшколског узраста

Током периода ванредног стања предшколске установе су пружале подршку породицама у обезбеђивању услова за учење и развој деце у ситуацији кућне изолације. Као подршка васпитачима и родитељима на страни Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања отворена је страница: Повежимо се, оснажимо се – у време Ковида-19. На овој страници, родитељима и практичарима досупне су најновије информације у овој области, корисни линкови, материјали о модерним педагошким приступима, филмови са стручних сусрета, као и предлози игара и других садржаја за децу.

Пружање подршке деци и породицама подразумевало је ангажовање око 14000 васпитача из свих предшколских установа. Око 13000 породица одазвало се и укључило у свакодневну комуникацију са васпитачима у домену подршке игри и учењу деце у кућним условима. На нивоу васпитних група, деци и родитељима из око 15000 породица понуђене су могућности укључивања у различите заједнице, најчешће путем Вибера и осталих друштвених мрежа. Као најуспешније врсте активности установа издвојили су се предлози игара који су путем различитих канала комуникације стављени на располагање родитељима и деци. Предшколске установе су до података о информисаности и потребама породица најчешће долазиле на основу обраћања родитеља путем телефона и мејла установе и коментара и питања остављених на Фејсбук групама. Онлајн подршком обухваћено је преко 14000 деце.

Организација професионалног развоја и учења запослених у предшколским установама

Имплементација Пројекта подразумева и примену нове програмске концепције, а подршку Министарству пружају УНИЦЕФ и Институт за педагогију и андрагогију. На том плану у претходном периоду креирани су програми обуке за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Формирана је група од 90 тренера/ментора који су прошли одговарајућу обуку. Петодневну обуку за примену Основа програма похађало је скоро две хиљаде запослених из 11 предшколских установа. Њима је пружена подршка од стране тима од 22 ментора путем онлајн комуникације.

Континуирано се ради и на унапређењу Јединственог информационог система у просвети у делу за предшколско васпитање и образовање. Реализованa су истраживања и израђен извештај о досадашњим праксама са препорукама. Министарству је у овоме помогао Центар за европске политике. Од јануара до март, 30 лиценцираних евалуатора је прикупљало податаке о квалитету рада предшколских установа на основу чега је израђена Студија о почетном стању. До сада су развијени алати за примену новог оквира квалитета, развијен је Педагошки картон предшколских установа и реализована дводневна обука за просветне саветнике о Основама програма.

Предшколске установе су унапређивање дигиталних компетенција истакле као приоритет у контексту даљег професионалног развоја запослених. Поред тога, инсистира се и на развоју савремених педагошких приступа и подршци пoродицама у кризним ситуацијама.

Извор: Курир