18. мај. 2020

Наставак реализације активности у другој половини 2020. године- организација обука, стручних скупова, сајмова родитељства, конференција за штампу и других дешавања

Компонента 3 Пројекта поред медијских кампања, које су се реализовале у октобру 2019. (Прихватање) и априлу ове године (Подршка), обухвата и организацију великог броја различитих скупова. Као и кампање, скупови имају за циљ ангажовање представника различитих циљних група, подизање свести јавности о значају раног развоја деце, о кључној улози породице за њихов правилан рани развој и о значају похађања програма предшколског васпитања и образовања.

За 2020. годину, планирана је организација догађаја на националном и локалном нивоу. Међу њима су: конференције за медије, обуке за односе с јавношћу, сајмови родитељства, едукација медија, реализација конференција у сарадњи са невладиним организацијама. Увођење ванредног стања услед ширења Ковид 19, условило је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, помери одржавање свих формата за другу половину 2020. године.

Прве следеће активности биће одржавање конференција за медије као и обукa за представнике локалних самоуправа. Такође, од септембра је планирана и реализација сајмова родитељства и едукација медија у неколико општина и градова. Као што је већ познато, сви догађаји који ће се одржати на локалном нивоу подразумевају ангажовање представника иснституција и организација који се баве односима с јавношћу у локалним самоуправама, представника локалних самоуправа у оквиру одељења која се баве васпитањем и образовањем деце, као и координатора који су ангажовани на пројекту испред своје општине/града у имплементацији додељених грантова. Поред догађаја, на јесен нас очекује и још једна медијска кампања.

Различити садржаји који на једном месту окупљају родитеље, децу, васпитаче, новинаре, представнике градова и општина, организација цивилног друштва, омогући ће свима да учествују, да се едукују и на креативан начин пруже свој допринос у остварењу циљева Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања.