22. јун. 2020

Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења

У наредном периоду, запосленима у предшколским установама, на сајту Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања, биће доступне видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа. Обуке су осмишљене као вид подршке развоју компетенција запосленима у ПУ.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Теме видео обука изабране су у складу са процењеним потребама стручног усавршавања запослених:

  1. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
  2. Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са  децом предшколског узраста
  3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја
  4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста
  5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила
  6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група
  7. Kреирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три године

Садржаји видео обука су обликовани тако да покрећу запослене на размишљање о васпитно-образовној пракси на личном нивоу, нивоу вртића и нивоу предшколске установе, као и да подстакну даље истраживање и учење путем различитих стручних ресурса.

Видео обуке обухватају кратка теоријска предавања, видео и аудио приказе добрих пракси, задатке за промишљање, предлоге одговарајуће стручне литературе, и идеје за стручно усавршавање на нивоу установе.

Запослени ће имати прилику да прегледају видео обуке, прочитају литературу и на крају реше задатаке. Након два сата стручног усавршавања следи попуњавање онлајн евалуације, а на самом крају процеса моћи ће да се преузме потврду о успешном похађању обуке.

Једна од највећих добити ових видео обука је и могућност хоризонталне размене на нивоу установе у односу на препоручене теме: разменe о урађеним задацима из видео обуке, дискусијe, приказ понуђене стручне литературе, приказ добрих пракси, приказ сценарија за активности и радионице са децом и родитељима инспирисане садржајима видео обуке и сл.

Развијање заједнице праксе је сараднички, проактиван и заједнички чин, у коме се конструишу значења и подржавају различити нивои и начини учешћа у промени. Kроз овакав приступ доприноси се добробити свих учесника праксе дечјег вртића.